Hoe dienen commerciële bedrijven hun Zakaat te berekenen?

6532

Vraag:

Hoe dienen commerciële bedrijven hun Zakaat te berekenen?

Antwoord:

Commerciële bedrijven die in het bezit zijn van handelsgoederen dienen hun Zakaat als volgt te berekenen:

De waarde van de verkoopprijs van de gederen die ingekocht zijn met de intentie om deze (door) te verkopen, dienen na het verstrijken van een (islamitisch) kalenderjaar bepaald te worden. Hierna dienen alle liquide middelen –contant of op de rekening van het bedrijf – hier bij opgeteld te worden. Vervolgens worden ook de openstaande schulden bij de schuldenaren van het bedrijf, waarvan verwacht wordt dat zij hun schulden ook daadwerkelijk zullen afbetalen, hier aan toegevoegd. Van dit totaalbedrag wordt vervolgens 2,5% uitgegeven aan Zakaat.

Mocht het zo zijn dat het bedrijf niet beschikt over handelsgoederen, maar wel projecten initieert met een winstoogmerk – zoals grondrestauratie, bouwprojecten voor pandverhuur en geen -verkoop – of andere onderhoudswerkzaamheden verricht, dan dienen zij aan het eind van het jaar te kijken wat zij bezitten aan geld. Hierna worden ook de openstaande schulden bij de schuldenaren van het bedrijf, waarvan verwacht wordt dat zij hun schulden ook daadwerkelijk zullen afbetalen, toegevoegd. Van dit totaalbedrag wordt dan 2,5% uitgegeven aan Zakaat.

Wat betreft gebouwen, kantoren, auto’s, meubilair en apparatuur die niet voor verkoop, maar voor eigen gebruik zijn bedoeld; hierover is men geen Zakaat verschuldigd, ongeacht de waarde hiervan.

Islamqa.com