Hoogte van de Zakaat over een stuk grond

7910

Vraag:

Hoe dient men de Zakaat te berekenen van een stuk grond dat hij heeft gekocht met de intentie om hier handel mee te drijven? Dient hij hierbij uit te gaan van de waarde van de grond op het moment dat hij deze kocht, of geldt hierbij de waarde van het stuk grond op het moment dat hij de Zakaat gaat uitgeven?

Antwoord:

Grond die gekocht is met de intentie om handel te drijven, valt onder de categorie handelsgoederen. Het algemene principe binnen de islamitische Wetgeving met betrekking tot handelsgoederen is dat wanneer het jaar verstreken is (d.w.z. het moment van Zakaat afdracht) men uitgaat van de waarde op dat moment. Het bedrag dat jij hebt betaald voor dit stuk grond wordt verder buiten beschouwing gelaten, of dit (stuk grond) nu meer of minder waard is geworden.

Het gedeelte dat men dient uit te geven aan Zakaat bedraagt een kwart van een tiende (= 2,5%). Oftewel, zou dit stuk grond duizend Riyal waard zijn, dan dien je een bedrag van 25 Riyal uit te geven.

Permanente commissie voor het geven van fatwa’s
(Fatawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 9, blz. 324)