Ik heb de Zakaat uitgesteld. Wat nu?

7545

Vraag:

Wat dient een persoon te doen die vier jaar lang geen Zakaat heeft betaald?

Antwoord:

Deze persoon zondigt door het uitstellen van (het betalen van) Zakaat. Zodra Zakaat verschuldigd is, dien je het uit te geven en het niet uit te stellen. De basisregel is dat verplichtingen onmiddellijk voldaan moeten worden en niet uitgesteld. Deze persoon dient berouw te tonen voor deze zonde en dient de Zakaat van alle verstreken jaren te voldoen. Niets ervan kan kwijtgescholden worden. Hij dient direct berouw te tonen en zich te haasten om de zakaah te betalen opdat hij niet nog meer zondigt als gevolg van het uitstellen (van het betalen van Zakaat).

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Majmoec Fataawaa Sheikh ibn ul-cOethaymien, boekdeel 18, vraag 211)