Is het toegestaan een wees te steunen met Zakaat

4381

Vraag:

 Is het toegestaan een wees te steunen met Zakaat (armenbelasting) dat afgedragen moet worden?

 Antwoord:

 Alle lof zij Allah.

 De manieren waarop Zakaat geld besteed moet worden zijn gespecificeerd in de Koran. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

 “De liefdadigheid (hier wordt de Zakaat bedoeld) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah, en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

(Soerat at-Tawbah: 60)

Als de wees tot één van deze categorieën behoort, bijvoorbeeld doordat hij arm en behoeftig is, dan is het toegestaan Zakaat aan hem te geven.

Het simpelweg beschrijven van een persoon als wees betekent niet dat hij recht heeft op Zakaat gelden. Het kan namelijk zo zijn dat hij vermogend is en genoeg bezittingen heeft om hem hiervan onafhankelijk te maken.

Sheikh Ibn ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd over het geven van Zakaat  om een wees te steunen. Hij antwoordde: “Wezen die arm zijn,  behoren tot de mensen die recht hebben op Zakaat. Als Zakaat dus aan hun voogd wordt gegeven dan is dit toereikend. Hun voogden kan dan datgene gegeven worden dat volstaat voor hun behoeften en hij kan zelf aanschaffen wat zij nodig hebben.”

(Madjmoeʿ Fataawa ibn ʿOethaymien; boekdeel 18, blz. 346)

Ook zei hij: “Maar er is een punt dat opgemerkt moet worden. Sommige mensen denken dat alle wezen recht hebben op Zakaat. Dit is niet het geval. Wezen zijn niet één van de categorieën die recht hebben Zakaat aan te nemen. Wezen hebben geen recht op Zakaat totdat hij valt onder één van de acht categorieën die recht hebben op Zakaat. Wat betreft het wees zijn, dan kan een wees onafhankelijk zijn van middelen en geen behoefte hebben aan Zakaat.”

 (Madjmoeʿ Fataawa ibn ʿOethaymien; boekdeel 18, blz. 353)

Hij zei ook: “We dienen te begrijpen dat Zakaat niet standard voor wezen is. Zakaat is voor de armen en behoeftigen en de overige categorieën (die in het vers genoemd zijn). Een wees kan vermogend zijn. Zijn vader kan rijkdom voor hem hebben achtergelaten die hem onafhankelijk van middelen maakt. Of hij heeft een inkomen vanuit een sociaal stelsel en soortgelijke bronnen die hem onafhankelijk van middelen maken. Daarom zeggen we dat de voogd van een wees geen Zakaat zou moeten accepteren als de wees genoeg vermogen heeft om hem hier onafhankelijk van te maken. Als liefdadigheid is het aanbevolen dit aan wezen te geven als zijn hier niet afhankelijk van zijn.”

 (Madjmoeʿ Fataawa ibn ʿOethaymien; boekdeel 18, blz. 307)

Met betrekking tot het geven van Zakaat aan armen in termijnen, dan hebben we eerder beantwoord dat dit niet toegestaan is. Dit omdat dit het uitstellen van de Zakaat is nadat een jaar voorbij is. Als dit echter eerder wordt afgedragen, dan is er niets op tegen het in termijnen aan de armen te geven. Het wordt in dit geval namelijk niet uitgesteld totdat het verstreken is.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com