Spaargeld, en plaats van afdracht Zakaat

23951

Vraag:

Hoe moet ik Zakaat afdragen over mijn spaargeld zonder dat ik weet of hier een jaar over is verstreken? En moet ik mijn Zakaat afdragen in het land waar ik woon of waar ik oorspronkelijk vandaan kom? Ik werk namelijk in Saoedi-Arabië, maar kom oorspronkelijk ergens anders vandaan.

Antwoord:

Deze vraag tweedelig:

In het eerste deel wordt gesproken over iemand die in het bezit is van spaargeld. Hij weet niet meer wanneer hij het geld heeft verkregen en of er een jaar is verstreken sinds hij het heeft. Als zijn geld de Nisaab (het drempelbedrag) heeft bereikt en er een jaar is verstreken, dan moet hij de Zakaat afdragen. Heeft hij ook anderszins winsten behaald naast dit spaargeld, dan moet hij over het totaalbedrag Zakaat afdragen. Dus ook over het deel naast het spaargeld, ook al is hier nog geen jaar over verstreken.

Het kan ook zo zijn dat er ander geld is bijgekomen zonder dat dit winst is, omdat hij hiervoor gewerkt heeft en er dus maandelijks salaris binnenkomt. In dit geval zijn er dus geldbedragen waarover een jaar is verstreken en over andere weer niet. In dit geval moet je ervan uitgaan dat over het hele bedrag een jaar is verstreken. Kies hierbij een maand om daarin de Zakaat uit te geven, bijvoorbeeld de maand Ramadan. Op deze manier ben je er zeker van dat je de verplichte Zakaat hebt afgedragen over het geld waarbij dat moest.

Zekerheidshalve heb je dan ook Zakaat afgedragen over het geld waarbij dat niet nodig was. Op deze manier heb je, met de Wil van Allah, een passende oplossing gevonden.

In het tweede deel van de vraag wordt gesproken over de plaats waar de Zakaat uitgegeven moet worden. De geleerden hebben vastgesteld dat de Zakaat uitgegeven moet worden in het land waar het bezit is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “En dat zij het aan hun armen geven.”

(al-Boekhaari)

De Zakaat moet dus afgedragen worden aan de armen in het land waarin men zijn geld of bezit bewaart. Wanneer er geen armen in dat land zijn, dan is het je gegeven om uit te wijken naar een ander land waar wel arme mensen zijn.

Als je dus ziet dat in het land waar jij je bezit bewaart armen te vinden zijn die recht hebben op de Zakaat, dan moet je in dat land de Zakaat afdragen. Zijn deze niet aanwezig, dan wijk je uit naar een ander land.

En Allah weet het beter.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (al-Moentaqaa min Fataawaa Sheikh al-Fawzaan, boekdeel 5, nr. 151)