Voorkeur bij liefdadigheid

16192

Vraag:

Als we meer dan één behoeftige vinden, die lichamelijk gehandicapt zijn, wie krijgt dan de voorkeur om onze liefdadigheid te ontvangen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het helpen van de behoeftige en het geven van liefdadigheid aan de armen is een van de beste daden van aanbidding en gehoorzaamheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Degenen die in de nacht en overdag van hun bezittingen uitgeven, in het geheim en openlijk, hun Beloning is bij hun Heer. En zij zullen vrees noch treurnis kennen.”

(Soerat al-Baqarah: 274)

Hoe groter de behoefte van een arme, hoe meer aanbevolen het is om liefdadigheid te geven. Het voorzien in de behoefte en hulp geven aan de mensen is namelijk een van de belangrijkste redenen waarom liefdadigheid is voorgeschreven.

Het is overgeleverd door cOmar ibn ul-Khattaab dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Tot de beste daden behoren het blij maken van de gelovigen, zoals het bedekken van zijn cAwrah, het bevredigen van zijn honger en het voorzien in zijn behoeften."

(At-Tabaraanie, en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie.)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien heeft gezegd: "Als er wordt gevraagd welke van de acht categorieën mensen hebben het meeste recht op de Zakaat? Dan zeggen we dat dat degene is die het meest behoeftig is, omdat zij allen voldoen aan de vereisten. Dus degene met de meeste behoefte verdient de voorkeur. Gewoonlijk zal de meeste behoefte zijn bij degene die arm is. Allah begon ook met het vermelden van hen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

De liefdadigheid is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah, en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

(Soerat at-Tawbah: 60)

(Madjmoec Fataawa Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 18, blz.251)

In al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah (boekdeel 23, blz. 303) staat vermeld: "Het geven aan degene die gerechtigd zijn om de Zakaat te ontvangen, is niet voor allen het zelfde. Er is een onderscheid. De volgers van de Maaliki wetschool geven aan dat het bij het afstaan van de Zakaat aanbevolen is om voorrang te geven aan degene die meer ontberingen ervaart dan anderen en om hun meer te geven dan de andere categorieën."

Als de arme persoon of bedelaar niet in staat is om te werken en is belemmerd om te werken door ziekte of een andere beletsels, dan dient de liefdadigheid aan hem gegeven te worden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Liefdadigheid is) voor de armen die op de Weg van Allah (door de gewapende strijd) worden verhinderd en niet in staat zijn om zich op aarde te verplaatsen (voor handel of werk). De onwetende denkt dat zij rijk zijn vanwege hun bescheidenheid. Je herkent hen aan hun tekenen, zij vragen de mensen niet op een opdringerige manier. En wat jullie ook aan goeds uitgeven, voorwaar, Allah weet ervan.

(Soerat al-Baqarah: 273)

Sacied ibn Djoebayr heeft gezegd: "Dit betreft personen die gewond zijn geraakt bij het strijden voor de Zaak van Allah en vervolgens chronisch ziek zijn geworden. Daarom wordt een deel van het bezit van de moslims aan hun gegeven."

(Ad-Doerr ul-Manthoer, boekdeel 2, blz. 89)

Behoefte is dus het criterium voor liefdadigheid. Als jou blijkt dat een behoeftige in een grotere nood verkeert dan de ander, dan dient de liefdadigheid als eerst aan hem gegeven te worden.

Als het bedrag dat jij aan liefdadigheid wil geven voldoende is om de benodigdheden van beide behoeftigen te voorzien, dan kan je het tussen hen verdelen. Als het echter alleen voldoende is voor één, dan bega je geen zonde als je het aan een van de twee geeft. Probeer het wel voor de andere te verbergen, zodat deze geen wrok- of jaloeziegevoelens zal koesteren.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz werd gevraagd: "Als een man Zakaat over zijn bezit afstaat en het is een klein bedrag zoals twee honderd Riyal, is het dan beter voor hem om het aan één behoeftige familielid te geven of het te verdelen onder een aantal behoeftige familieleden?"

Hij antwoordde hierop als volgt: "Als het bedrag van de Zakaat weinig is, dan is het beter om het aan één behoeftige familielid te geven, omdat bij het verdelen onder een aantal behoeftige familieleden de voordelen ervan minder zullen zijn."

(Fataawa Ibnoe Baaz, boekdeel 14, blz. 316)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com