Wie geen Zakaat afdraagt

6563

Vraag:

Wat is het oordeel over degene die getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en het gebed verricht, maar geen Zakaat (armenbelasting) heeft betaald en niet tevreden is met (de betaling) ervan? Wat is het Islamitische oordeel hierover en dient het dodengebed voor hem verricht te worden of niet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Zakaat is één van de zuilen van de Islam. Degene die deze niet nakomt omdat hij de verplichting ervan ontkent, hem dient het oordeel hierover uitgelegd te worden. Als hij de verplichting hierna niet toegeeft, wordt hij afvallig. Het dodengebed dient dan niet voor hem verricht te worden en ook mag mag niet op de Islamitische begraafplaats begraven worden.

Laat een persoon de Zakaat uit gierigheid maar gelooft hij wel in de verplichting ervan, dan is hij een zondaar die zich schuldig maakt aan een grote zonde. Ook is diegene een Faasiq (verdorvene), doch geen afvallige. Mocht hij in deze staat komen te overlijden, dan dienen de dodenwassing en het dodengebed wel voor hem verricht te worden en zijn zaak is op de Dag des Oordeels (aan Allah).

Permanente commissie voor het geven van Fatwa’s

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 9, blz. 184)