Zakaat afdragen als je schulden hebt

14171

Vraag:

Is de schuldenaar verplicht om Zakaat af te dragen?

Antwoord:

Wanneer je geld bezit en hier een (islamitisch) jaar over verstrijkt, dan dien je hier Zakaat over af te dragen. Zelfs als je schulden hebt. Dit is de meest correct mening onder de geleerden. Het bewijs hiervoor is dat de teksten die spreken over de verplichting (op het afdragen) van de Zakaat wanneer je geld bezit, algemeen van aard zijn. Als hier dus een jaar overheen is gegaan, dien je de Zakaat erover af te dragen. Ook al heb je schulden.

Wat hier ook op duidt, is het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn bedienden beviel om Zakaat te innen van degenen die verplicht zijn (om Zakaat af te dragen), maar hen niet opdroeg om deze mensen te vragen of zij schulden hadden. Was het hebben van een schuld een vrijbrief om geen Zakaat te betalen, dan had de Profeet (vrede zij met hem) zijn bedienden opgedragen om hun (d.w.z. degenen die verplicht waren om Zakaat af te dragen) eerst te vragen of zij schulden hadden.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibn Baaz
(Madjmoeʿ Fataawa wa Maqaalat Moetanawiʿah, boekdeel 14, blz. 51)

Gerelateerde onderwerpen:

Hoeveel Zakaat moet ik afdragen?

Wanneer ben ik verplicht Zakaat te betalen?

Zakaat over uitgeleend geld