Zakaat gebruiken om een huis te bouwen

5719

Vraag:

We hebben een oudere neef die niet in staat is om te werken. Hij heeft veel kinderen en woont in een dorp waar hij in een klein huis woont. Dat huis heeft hij van de overheid gekregen en is van hem. Ook heeft hij van de staat een stuk land gekregen in hetzelfde dorp. Hierop wil hij een huis bouwen om in te wonen. Is het toegestaan om Zakaatgelden te gebruiken om dit te realiseren? Wat moet er gebeuren met het ingezamelde geld, als het antwoord nee is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan om geld bestemd voor Zakaat te gebruiken om een huis voor hem te bouwen op dit land. Bovendien is hij al voldoende voorzien qua accommodatie. Zelfs als we aannemen dat hij geen accommodatie heeft en niet over geld beschikt om de huur te kunnen betalen. In dat geval kan de huur worden betaald van de Zakaatgelden.

Bouwen vereist een hoop geld en er zijn moslims die eten en drinken nodig hebben. Het is niet nodig om een huis te bezitten. Het geld dat is verzameld moeten worden teruggegeven aan de mensen die het hebben gegeven.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien
(Dacwah tijdschrift, vraag nr. 1762, blz. 37)