Zakaat geven aan een organisatie die dit verdeelt

8609
Vraag:
Mag ik mijn af te dragen Zakaat ook geven aan een Islamitische stichting die dit voor mij distribueert en aan de behoeftigen geeft?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Als jij dit uit jezelf geeft aan een organisatie die ertoe gerechtigd is om deze taak uit te voeren, dan mag je ervan uitgaan dat jouw Zakaat goed terechtkomt. Ook mag je jouw Zakaat overhandigen aan iemand van wie jij vertrouwt dat hij dit op de Islamitisch voorgeschreven wijze weggeeft.
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 9, blz. 457)
Sheikh Bin Baaz heeft over deze kwestie het volgende gezegd: “Als degenen die dit doen eerlijk en betrouwbaar zijn, en de Zakaat op de voorgeschreven manier distribueren, dan is het toegestaan om hun je Zakaat te geven. Dit is namelijk een manier waarop men elkaar helpt in goedheid en godsvrucht.”
(Fataawaa ash-Sheikh cAbdoel-cAziez Bin Baaz, boekdeel 3, blz. 126)
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid