Zakaat geven aan iemand die wil trouwen

7453
Vraag:
Eén van mijn vrienden wil het huwelijksbootje instappen. Echter is hij niet in staat om dit te bekostigen. Is het voor mij toegestaan om hem te steunen door mijn Zakaat aan hem af te staan?
Antwoord:
Het is toegestaan om jouw Zakaat af te dragen aan degene die wil trouwen, als hij niet in staat is om het zelf te betalen. Hij valt namelijk ook onder de categorie mensen waarover Allah zegt:
“Voorwaar, de zakaah is slechts voor de armen, de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moe’allaf (zij waarvan men het goede verlangt) en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”
(Soerat at-Tawbah: 60)
Dit omdat degenen die niet in staat zijn om het huwelijk te bekostigen, tot de armen en behoeftigen worden gerekend.
Sheikh ibn al-cOethaymien werd gevraagd: “Wanneer een persoon in staat is om eten, drinken, kleding en woonruimte te bekostigen, maar een huwelijk niet kan bekostigen, is het dan toegestaan om Zakaat aan hem af te staan?” De Sheikh antwoordde daarop met: “Ja, en zelfs de bruidschat kan hem geschonken worden. Een vraag die zich vervolgens kan voordoen, is: “Waarom is dit toegestaan?”
Hierop kan gezegd worden: “Men is zeer behoeftig aan het huwelijk. In sommige gevallen kan zijn behoefte aan het huwelijk zelfs gelijk zijn aan zijn behoefte aan eten en drinken. De geleerden hebben daarom gezegd dat het toegestaan is het huwelijk van iemand te bekostigen die onder jouw hoede valt. Het is voor de vader dus verplicht om het huwelijk voor zijn zoon te bekostigen als hij zelf niet in staat is deze te bekostigen. Enkele vaders -die hun jonge jaren zijn vergeten- weigeren het huwelijk van hun zoon te bekostigen, wanneer deze erom vraagt met als reden dat hij dit zelf moet ophoesten. Dit is echter niet toegestaan wanneer deze vader in staat is om zijn zoon hierin tegemoet te komen. Op de Dag des Oordeels zal de zoon zijn vader hierop aanspreken.”
(Fataawaa Arkaan ul-Islam: blz. 440-441)
Ook Sheikh ibn Baaz werd hieromtrent gevraagd en antwoordde: “Het is toegestaan om jouw Zakaat af te staan aan deze jongeman als hij het huwelijk zelf niet kan bekostigen.”
(Fataawa Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 14, blz. 275)
Tevens werd de volgende vraag voorgelegd aan de Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s: “Is het toegestaan om de Zakaat af te dragen aan een jongeman die wil trouwen om hiermee zijn kuisheid te bewaren?” Hierop antwoordden zij: “Dit is toegestaan, mits hij het niet kan opbrengen om een eenvoudig huwelijk te bekostigen.”
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 10, blz. 17)
Islamqa.com