Zakaat geven aan zusje voor ʿOemrah

13550

Vraag:

Mijn zus wil graag de ʿOemrah verrichten, maar zit krap bij kas. Op hetzelfde moment is voor mij de tijd aangebroken om de Zakaat te betalen. Is het voor mij toegestaan om de Zakaat aan haar te geven, zodat zij de ʿOemrah kan verrichten?

Antwoord:

De meerderheid van de geleerden is van mening dat de Zakaat niet geschonken mag worden aan dit soort zaken. Allah heeft immers de gerechtigden voor het ontvangen van de Zakaat beperkt, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“De liefdadigheid is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

(Soerat at-Tawbah: 60)

Allah heeft aan de hand van Zijn Kennis en Wijsheid deze categorieën benoemd als gerechtigden. Wanneer men zijn Zakaat uitgeeft aan het geval in de vraagstelling, dan heeft hij het hiermee uitgegeven aan een categorie die niet door Allah benoemd is.

Wanneer jij je zus wilt helpen, dan doe je dit door je Zakaat te besteden in het wegnemen van haar armoede en dit staat verder los van haar ʿOemrah-reis. Wil je haar helpen met haar ʿOemrah-reis, dan kun je dit doen door haar een Sadaqah te schenken of deze reis cadeau te doen en hier word je, met de Wil van Allah, voor beloond.

Sheikh Khaalid al-Moeslih