Zakaat openlijk of geheim uitgeven?

10529

Vraag:

Is het beter om de Zakaat openlijk of heimelijk uit te geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is beter om verplichte Zakaat openlijk uit te geven en dit kenbaar te maken, omdat je zo door anderen gevolgd zult worden. Bovendien zal er niet slecht over je worden gedacht en zullen sommige mensen niet denken dat je geen Zakaat betaalt.

Maar als een persoon vreest dat hij te kijk zal lopen of dat hij de ontvanger benadeelt of kwetst, dan is het beter om het in het geheim uit te geven.

Afhankelijk van de omstandigheden is het ook mogelijk om het te combineren door een deel van de Zakaat openlijk en een deel heimelijk uit te geven.

Imam an-Nawawi zei: "In het geval van Zakaat is het beter om het openlijk uit te geven zodat anderen dit zullen zien en hierin zullen volgen. Ook zal er niet slecht over hem gedacht worden. In dit verband kan men ook denken aan het verplichte gebed. Het verdient de voorkeur om dit openlijk te verrichten. In het geval van vrijwillige gebeden en het vrijwillige vasten verdient het de voorkeur om het te verbergen."

(al-Majmoec, boekdeel 6, blz. 228)

Al-Mardaawie zei: "Volgens de correcte opvatting van de wetschool (van de schrijver) verdient het de voorkeur om Zakaat in alle gevallen openlijk uit te geven."

(al-Insaaf, boekdeel 3, blz. 200)

Ibnoe Battaal zei: "Er is hierover geen meningsverschil tussen de prominente geleerden. Het is beter om de verplichte Zakaat openlijk uit te geven dan in het geheim. Verder is het beter om vrijwillige Zakaat in het geheim uit geven dan om het openlijk uit te geven. Dit is van toepassing op alle soorten verplichte en vrijwillige zaken. Soefyaan zei, nadat hij de volgende passage uit de Koran aanhaalde (interpretatie van de betekenis):

“…als jullie haar heimelijk aan de armen geven, is dat beter voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 271)

"Behalve de Zakaat." Deze mening komt overeen met die van de consensus."

(Sharh Sahieh ul-Boekhaari, boekdeel 3, blz. 420)

“Het uitgeven van Zakaat dient openlijk gedaan te worden en kenbaar te worden gemaakt. At-Tabari zei: “De geleerden zijn het er over eens dat het beter is om verplichte daden openlijk te verrichten.”

(Mawsoe'at ul-Fiqhiyyah, boekdeel 23, blz. 301)

De Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

Als jullie de liefdadigheid openlijk geven, dan is dat best, en als jullie haar heimelijk aan de armen geven is dat beter voor jullie.

(Soerat al-Baqarah: 271)

hebben betrekking op de vrijwillige liefdadigheid zoals dit ook bij het gebed het geval is: het is beter om de vrijwillige gebeden thuis te verrichten en het is beter om de verplichte gebeden gezamenlijk in de moskee te verrichten.

En Allah weet beter.

islamqa.com