Zakaat over auto’s

7527

 

Vraag:

Is er Zakaat1 op het bezit van auto’s? Zelfs als het er veel zijn? Of zijn vervoersmiddelen vrijgesteld van Zakaat, zoals ook bijvoorbeeld meubels thuis vrijgesteld zijn?

Antwoord:

Allah lof zij Allah.

Er zijn twee kwesties met betrekking tot auto’s. Eén daarvan is dat Zakaat niet van toepassing is als ze gebruikt worden (voor eigen gebruik) als vervoersmiddel. Zo is het ook het geval bij een kameel of ezel als die nodig zijn voor transport. Hetzelfde geldt voor meubels die gebruikt worden.

Auto’s worden dus gevrijwaard van Zakaat wanneer deze (door de bezitter) worden gebruikt als vervoersmiddel. Ook al zijn het er veel. Dit geldt ook voor auto’s die gehuurd worden. Het geldt ook voor vehikels die bestemd zijn voor massatransport en ook worden gebruikt als vervoersmiddelen. Ook deze zijn gevrijwaard van Zakaat.

De tweede kwestie is als auto’s te koop zijn en gebruikt worden om mee te handelen. In dit geval dient er wel Zakaat over afgedragen te worden, omdat dit valt onder de categorie handelswaar.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz

(Fataawa Noer cala-Darb, boekdeel 2, blz. 1.171)

 

1. Zakaat: Dat deel van het eigendom dat de moslim af moet staan t.b.v. het algemeen nut en het onderhouden van armen, weduwen, etc. Eén van de vijf zuilen van de Islam en behorende tot de daden van aanbidding.