Zakaat over bruidsschat

20377

Vraag:

Ben ik verplicht om Zakaat te betalen over mijn bruidsschat?

Antwoord:

Over hetgeen wat de vrouw aan bruidsschat ontvangt, dient zij 2,5 % Zakaat af te staan als het geld betreft en de waarde daarvan de (grens)waarde van 85 gram goud (24 karaat) overschrijdt. De Zakaat dient dan betaald te worden na het verstrijken van één (islamitisch) jaar na ontvangst. Heeft de vrouw de bruidsschat nog niet ontvangen, dan hoeft zij geen Zakaat af te staan. Imam Ibn Roeshd zei: “Over een openstaande schuld als erfenis, gift, bloedgeld, bruidsschat, compensatie bij Khoelʿ[1] of soortgelijke zaken, hoeft niet nu noch later Zakaat te worden betaald. Dit gebeurt pas als het (bedrag) in ontvangst is genomen en één (islamitisch) jaar (na ontvangst) is verstreken.”[2]

Wat betreft sieraden die in het bezit zijn van vrouwen en die zij thuis of tijdens speciale gelegenheden dragen, daar hoeven zij geen Zakaat over te betalen. Dit is de meest correcte mening die door de meerderheid van de geleerden van de Hanbalie-, Shaafiʿie- en Maalikie-leerschool wordt gedeeld. Ook is deze mening overgeleverd van meerdere metgezellen zoals Ibnoe ʿOmar, Djaabir, Anas en ʿAa’ishah.

De vrouwen in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) droegen gouden en zilveren sieraden, maar nergens vinden wij een correcte overlevering waarin zij opgedragen worden om Zakaat (daarover) te betalen. Als het verplicht zou zijn om Zakaat daarover te betalen, dan hadden ons meerdere berichten daarover bereikt. Het betreft namelijk een veelvoorkomende kwestie die niet aan de aandacht kan ontsnappen.

Wel dient de vrouw Zakaat te betalen over haar sieraden als zij voornemens is deze op te bergen om het later voor meer geld te verkopen. Imam Ibnoe Qoedaamah zei: “Als de vrouw de intentie neerzet om de sieraden die zij draagt als handelswaar te gebruiken, dan gaat het (islamitische) jaar (voor haar) in vanaf het moment dat zij de intentie neerzet (…) De reden waarom zij in eerste instantie geen Zakaat hoefde te betalen, is omdat zij de sieraden als gebruiksvoorwerp beschouwde. Maar door het neerzetten van de intentie (om het te verkopen), wordt het oorspronkelijke oordeel hersteld (waarbij de sieraden als koopwaar worden beschouwd en niet meer als gebruiksvoorwerp).”[3]

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Khoelʿ is een echtscheiding op verzoek van de vrouw tegen compensatie. De compensatie bestaat meestal uit het teruggeven van de bruidsschat.
[2] Mawaahib ul-Djaliel.
[3] al-Moeghnie; boekdeel 2, blz. 608.

 

Gerelateerde onderwerpen:

Wanneer ben ik verplicht Zakaat te betalen?

Spaargeld, en plaats van afdracht Zakaat

Hoeveel Zakaat moet ik afdragen? (video)

Khoelʿ (scheiding door de vrouw)