Zakaat over toekomstig inkomen

6226

Vraag:

Aan het einde van het jaar ontvangen de studenten die de Koran memoriseren een financiële vergoeding van 3000 Riyal. Zijn zij verplicht om hier nu Zakaat over te betalen?

Antwoord:

Momenteel zijn zij niet verplicht om de Zakaat te betalen. Over het geld dat nog niet in je bezit is, hoef je namelijk geen Zakaat te betalen. Tot de voorwaarden van het betalen van de Zakaat behoort dat men het geld in zijn bezit heeft. En hieromtrent bestaat consensus. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren…”

(Soerat at-Tawbah: 103)

In dit geval heeft men nog geen bezittingen. Hij is dus pas verplicht om Zakaat te betalen over deze financiële vergoeding, zodra hij dit in zijn bezit heeft. Deze persoon hoeft dus geen Zakaat te betalen. Pas vanaf het moment dat men dit in zijn bezit krijgt, dient hij te beginnen met het rekenen van een jaar. Stel dat hij dit geld in de maand Moeharram ontvangt, dan dient hij in de maand Moeharram het jaar daarop de Zakaat te betalen, mits het geld niet onder het drempelbedrag (Nisaab) is gekomen.

Sheikh Khaalid al-Moeslih