Zakaat over uitgeleend geld

12197

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het afdragen van Zakaat over uitgeleend geld?

Antwoord:

Het betalen van de Zakaat is niet verplicht voor degenen die geld hebben uitgeleend aan een persoon, totdat dit weer in zijn bezit is. Dit omdat hij dit geld niet in zijn bezit heeft. Maar als de schuldeiser een rijke persoon is, dan is hij wel verplicht om de Zakaat ieder jaar hierover te betalen. Als hij dit samen met de Zakaat betaalt over zijn bezit, dan heeft hij voldaan aan zijn verplichting. Maar als hij dit niet samen met de Zakaat over zijn bezit heeft betaald, dan is hij alsnog verplicht om hier Zakaat over te betalen van alle voorgaande jaren zodra hij het heeft ontvangen. Dit is zo omdat de rijke man zijn uitstaande schulden kan opeisen, maar hij de keuze aan de schuldenaar heeft overgelaten.

Als de schuldeiser een arme of rijke persoon is die niet in staat is om zijn betalingen op te eisen, dan is hij niet verplicht de Zakaat ieder jaar te betalen. Dit vanwege het feit dat hij niet in staat is om dit geld op te eisen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer degene die schuldig is in moeilijkheden verkeert, geef dan uitstel tot een makkelijkere tijd (voor hem).”

(Soerat al-Baqarah: 280)

Het is dus niet mogelijk voor hem om dit geld te ontvangen en hiervan te profiteren, en daarom staat hier geen verplichting van Zakaat op.

Er zijn echter geleerden die zeggen dat wanneer hij het ontvangt, hij dan een nieuwe jaartermijn begint. En andere geleerden zeggen dat hij de Zakaat van één jaar moet betalen en als er dan een jaar verstrijkt, hij hier dan ook Zakaat over moet betalen. En dit is het meest verstandig.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Arkaan ul-Islaam, boekdeel 2, blz. 595-596, Daar us-Salaam)