Bewust vasten verbreken

43525

Vraag:

Ik heb bewust een dag mijn vasten verbroken in de maand Ramadan en ik wil zestig armen voeden. Kan ik hen in een keer voeden of kan ik bijvoorbeeld drie of vier armen per dag voeden? En is het toegestaan om armen te voeden die lid zijn van mijn familie, zoals mijn vader, moeder, broers en zussen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een persoon zijn vasten verbreekt in de Ramadan door iets anders dan het hebben van geslachtsgemeenschap, dan staat hier geen boetdoening tegenover, volgens de meest correcte mening. Hij zal daarentegen wel berouw moeten tonen en die dag moeten inhalen. Wanneer hij het vasten heeft verbroken door geslachtsgemeenschap, dan dient hij berouw te tonen en deze dag in te halen. De boetedoening hiervoor is het bevrijden van een gelovige slaaf. Als dit niet mogelijk is, dan dient hij twee opeenvolgende maanden (onafgebroken) te vasten. Als hij hiertoe niet in staat is, dan moet hij zestig armen voeden.

Als hij besluit om de armen te voeden, omdat hij niet in staat is om aan de eerste twee opties te voldoen (het bevrijden van een slaaf of het vasten van twee maanden), dan is het toegestaan om de armen in een keer te voeden. Of hij kan dit opdelen op basis van waar hij toe in staat is. Het is hierbij wel essentieel dat hij voldoet aan het aantal te voeden armen.

Hiernaast is het niet toegestaan voor iemand om zijn bloedverwanten (vaders, moeders, grootvaders en grootmoeders) of nakomelingen (kinderen, kleinkinderen, zowel mannelijk als vrouwelijk) te voeden als boetedoening.

En Allah is de Bron van alle kracht. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 2 blz. 9 en 221)