Gemeenschap in de Ramadan

32194

Vraag:

Is het toegestaan om geslachtsgemeenschap te hebben tijdens de Ramadan? Mogen wij geslachtsgemeenschap hebben in de nacht en ons wassen voor wij eten voor Soehoer?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan, voor zowel de man als de vrouw die verplicht zijn te vasten, om overdags geslachtsgemeenschap te hebben in de maand Ramadan. Het toch verrichten van de daad betekent dat er een boetedoening (Kaffaarah) gedaan moet worden. De Kaffaarah is het bevrijden van een slaaf. Indien dat niet mogelijk is, dient een persoon twee maanden achtereenvolgend te vasten. Degene die daartoe niet in staat is, dient zestig arme mensen te voeden.

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “Terwijl wij zaten met de Profeet (vrede zij met hem), kwam er een man naar hem toe en zei: “O Boodschapper van Allah, ik ben verdoemd. Hij (vrede zij met hem) zei: “Wat is er gebeurd?” Hij zei: “Ik heb geslachtsgemeenschap gehad met mijn vrouw, terwijl ik aan het vasten was (in de Ramadan).” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vroeg:“Ben je in staat om een slaaf te bevrijden?” Hij antwoordde: “Nee.” Vervolgens vroeg hij (vrede zij met hem): “Ben je in staat om twee maanden achtereenvolgend te vasten?” De man antwoordde: “Nee.” Hij (vrede zei met hem) vroeg toen: “Kan jij zestig arme mensen voeden?” Hij antwoordde: “Nee.” Daarop was de Profeet (vrede zij met hem) een tijd stil en terwijl wij zo zaten, werd er een grote doos met dadels gebracht naar de Profeet (vrede zij met hem). Toen vroeg hij (vrede zij met hem): “Waar is degene die vragen stelde?” De man antwoordde: “Hier ben ik.” Hij (de Profeet) zei: “Neem dit en geef het als liefdadigheid.” De man zei: “Is er iemand armer dan ik, O Boodschapper van Allah? Er is geen huishouden tussen de twee bergen (d.w.z. in Medina) armer dan de mijne.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) lachte tot zijn hoektanden te zien waren en zei daarna: “Voed hiermee jouw familie.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In de nachten van de Ramadan is het wel toegestaan om gemeenschap te hebben. Het is toegestaan tot het begin van de dageraad. Wanneer deze aanbreekt, is geslachtsgemeenschap verboden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Het is voor jullie toegestaan om in de nacht(en) van het vasten geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen te hebben. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen. Hij aanvaardde jullie berouw en Hij vergaf jullie. Daarom mogen jullie nu geslachtsgemeenschap met hen hebben. En streef naar dat wat Allah voor jullie heeft voorbeschikt (d.w.z. jullie nageslacht). En eet en drink totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond (d.w.z. tot aan zonsondergang).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Dit vers maakt duidelijk dat het toegestaan is om te eten, drinken en geslachtsgemeenschap te hebben gedurende de nachten van de Ramadan tot dageraad.

Na het hebben van gemeenschap is het verplicht om de Ghoesl (grote wassing) te verrichten en daarna het Fadjr-gebed te verrichten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com