Pasgetrouwden in de Ramadan

10750

Vraag:

Ik ben gastarbeider en mijn werkgever dwingt mij mijn jaarlijkse vakantiedagen in de Ramadan op te nemen. Dit zijn de dagen waarin ik terugga naar mijn land van herkomst en mijn vrouw bezoek met wie ik pas getrouwd ben. Ik heb tevergeefs mijn best gedaan om mijn vakantie bij mijn werkgever te veranderen.

Welke tegemoetkoming of mogelijkheden heb ik als pasgetrouwde tijdens de Ramadan? Hoe kan ik bijvoorbeeld één dag die ik verlies tijdens de Ramadan compenseren? Ik hoop dat u snel kunt reageren op mijn vraag, want de situatie is ondraaglijk.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij vragen Allah het jou te vergemakkelijken.

Deze ellende die jij voelt is niet meer dan een influistering van de Shaytaan (Waswaas) die steeds probeert mogelijkheden te vinden om de gelovige te misleiden en hem de ondergang in te helpen, in zowel het wereldse en in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de (slechte) geheime gesprekken zijn afkomstig van de Shaytaan, om degenen die geloven te bedroeven. Maar hij kan hen geen enkel kwaad berokkenen, behalve met de Toestemming van Allah. En laten de gelovigen dan Allah vertrouwen.”

(Soerat al-Moedjaadalah: 10)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Sacdie zegt als uitleg op dit vers: “…Om degenen die geloven te bedroeven”, is het doel van zijn complot.”

De oprechte gelovige is in staat, door de kracht van zijn geloof, zijn vertrouwen in zijn Heer en zijn acceptatie van wat Allah voor hem voorbestemd heeft, alles te overwinnen wat hem ongelukkig en bezorgd maakt.

Jouw situatie is makkelijk. Allah heeft jou de mogelijkheid gegeven van lange nachten waarin jij jouw behoeften met jouw vrouw kan bevredigen. Gedurende de dag kan je jezelf bezighouden met het lezen van de Koran, het verrichten van goede daden, het bezoeken van broeders, het verzorgen van het huishouden en het bijwonen van lezingen en lessen. Je kan jouw tijd op deze manier indelen en het zal allemaal goed komen, met de Wil van Allah.

Daarnaast is er niets op tegen om jouw vrouw aan te raken zonder dat je gemeenschap met haar hebt. Doe dit alleen als je er zeker van bent dat je niets doet wat niet toegestaan is.

Er is geen enkele permissie om overdags gemeenschap te hebben met je vrouw tijdens de Ramadan. Je dient hiervoor op te passen. De maand Ramadan is erg heilig en het is niet toegestaan om zijn heiligheid te schenden door het vasten te verbreken zonder enig geldig excuus, waaronder bijvoorbeeld reizen of ziekte vallen.

Wie het vasten tijdens de Ramadan overdags verbreekt door het hebben van gemeenschap heeft een zware zonde begaan, waarvoor een zware boetedoening is.

En Allah weet het het beste.

www.islamqa.com