Vasten verbreken door zwaar werk?

15126

Vraag:

Is het toegestaan voor degenen die zwaar werk hebben om het vasten te verbreken tijdens de maand Ramadan. Het gaat hier om mensen die werken in gieterijen of fabrieken en ander soort fysiek zwaar werk verrichten.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sommige geleerden hebben gezegd over deze kwestie dat het toegestaan is voor deze mensen om niet te vasten. Ik heb de Fatwa naar Sheikh cAbdoellaah ibn Mohammed ibn Hoemayd en Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz gestuurd en zij antwoordden als volgt: "Het basis principe is dat het verplicht is om te vasten in de maand Ramadan, voor iedere volwassen moslim. En hij dient de intentie aan te nemen de nacht ervoor en de dag vastend te beginnen, behalve degenen die de Wetgever vrijstelling heeft gegeven en niet hoeven te vasten, zoals de zieke, de reiziger en degenen die hieronder vallen.

Degenen die hard werken vallen onder de categorie van degenen die verplicht zijn om te vasten, zij zijn niet zoals de zieke of de reiziger. Zij dienen de nacht van tevoren de intentie aan te nemen om de Ramadan te vasten en de dag vastend te beginnen. Als één van hen gedwongen is om het vasten te verbreken gedurende de dag, dan is het toegestaan voor hem om even het vasten te verbreken, om hiermee eventueel schade af te wenden, en vervolgens dient hij zich verder te onthouden van het eten en drinken voor de rest van de dag. Hij dient het vasten dan op een andere geschikte dag in te halen.

Als er geen noodzaak is, dan is het verplicht om het vasten te volbrengen. Dit is wat in de islamitische Wetgeving staat, gebaseerd op de Koran en de Soennah, en wat de geleerden hebben afgeleid van de woorden van geleerden van alle wetsscholen.

De leidinggevende van de moslims die zwaar werk verrichten, dienen hun situaties te bekijken als de maand Ramadan aanbreekt, en indien mogelijk hun werknemers niet belasten met teveel werk. Dit kan er namelijk toe leiden dat zij het vasten moeten verbreken in de maand Ramadan. Mogelijk kunnen ze het werk in de nachten verrichten, of het aantal werkuren op een eerlijke en rechtvaardige manier verdelen zodat men kan werken en vasten tegelijk.

De fatwa waarnaar is verwezen, ging over een individueel geval waarbij de geleerden Idjtihaad hebben verricht en hier dienen zij voor gewaardeerd te worden. Echter, hebben zij de voorwaarden – zoals wij die genoemd hebben – niet genoemd en ook zijn de meningen van de geleerden van alle wetsscholen niet genoemd. En wij vragen Allah om ons te helpen het goede te verrichten."

Sheikh cAbdoellaah ibn Mohammed ibn Hoemayd

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Madjmoecul-Fataawaa ibn Baaz, boekdeel 14, blz. 245)

En Allah weet het het beste.