Wat behoort tot de etiquette van het vasten?

9777

Vraag:

Wat behoort tot de etiquette van het vasten?

Antwoord:

Tot de etiquette van het vasten behoort het vrezen van Allah, de Verhevene. Men doet dit door de verplichtingen van Allah, de Verhevene na te komen en zich af te houden van zaken die Hij verboden heeft.

Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen die voor jullie waren was voorschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn (en zonden zullen vermijden).” (Soerat al-Baqarah: 183)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie ijdele praat en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.” (al-Boechari)

Het vermeerderen van de aalmoezen, het goede betrachten en een goede behandeling jegens de mensen, in het bijzonder in de Ramadan. De Profeet (vrede zij met hem) was van zichzelf al de meest vrijgevige jegens de mensen en hij was nóg vrijgeviger jegens hen in de maand Ramadan.

Ook is de maand Ramadan de maand van de Koran. De engel Djibriel onderwees de Profeet (vrede zij met hem) de Koran in deze maand en tevens bestudeerden zij samen de Koran.

Het verlaten van de zaken die Allah verboden heeft, zoals liegen, ruziën, vloeken, misleiden, bedriegen, en het kijken en luisteren naar verboden zaken en andere verboden zaken waar zowel een vastende als een niet-vastende afstand van moet nemen. Een vastende let dus nog beter op het niet verrichten van deze verboden zaken.

Tot de etiquette van het vasten behoort ook Soehoer, dat is het eten vlak voor het begin van de ochtendschemering (tijdens de vastenperiode). En om dit zo laat mogelijk uit te stellen, dit aan de hand van de volgende overlevering.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Nuttigt de soehoer, want er zijn zegeningen in de soehoer.” (al-Boecharie)

En ook behoort hiertoe het verbreken van de vasten met verse dadels. Als je dit niet kan vinden dan met droge dadels. Als ook dit niet aanwezig is, dan met water.

Het haasten in het verbreken van het vasten wanneer het vaststaat dat de zon is ondergegaan. Ook is het toegestaan je vasten te verbreken wanneer je een sterk vermoeden hebt dat de zon onder is. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“De mens zal blijven welvaren zolang hij zich snelt in het verbreken van het vasten.” (al-Boecharie)