Wordt het vasten ongeldig gemaakt door het vloeken en beledigen?

17436

Vraag:

Wanneer iemand in de Ramadan erg boos wordt en in zijn woede zweert of  iemand  beledigt, is zijn vasten dan nog geldig?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit maakt het vasten niet ongeldig, maar het vermindert wel de beloning. De moslim dient zichzelf onder controle te houden en dient zijn tong te bewaken tegen het vloeken, beledigen, lasteren, roddelen en andere zaken die Allah, de Verhevene, verboden heeft. Of hij nu vast of niet. Maar als iemand vast, dan is deze zaak nog serieuzer en dient men nog voorzichtiger te zijn en de integriteit van het vasten te waarborgen. En hij dient zaken te vermijden die mensen kunnen schaden, problemen kunnen veroorzaken, boosheid en/of verdeeldheid kunnen zaaien. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie vast, laat hem dan geen obsceniteiten uiten of zijn stem verheffen op die dag. En als iemand hem belastert of ruzie met hem wil maken, laat hem dan zeggen: “Ik ben een vastende persoon.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah is de Bron van alle kracht. Moge Allah Zijn Zegeningen verspreiden over onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn familie en metgezellen.

(Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-ʿIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 10, blz. 332-333)