Begintijd voor het vasten verschilt

6542

Vraag:

Er zijn verschillen in de tijden voor Salaat ul-Fadjr op de verschillende gebedstijdenlijsten die door verschillende moskeeën in dezelfde stad worden verspreid. Is het “veiliger” om de vroegste tijd aan te houden voor het stoppen met eten en drinken?

Antwoord:

Het is toegestaan te eten en te drinken tot men zeker is van de tijd van al-Fadjr. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht).

(Soerat al-Baqarah: 187)

Het is dus toegestaan om te blijven eten en drinken, totdat het duidelijk is dat de tijd voor al-Fadjr is aangebroken. Al-Fadjr kan worden vastgesteld als het “witte” licht aan de oostelijke kant van de horizon zich verspreidt.

Als iemand niet in staat is al-Fadjr te aanschouwen en er niemand is die hem hierover kan informeren door bijvoorbeeld het verrichten van de Adhaan, dan dient men de gebedstijdenlijst te volgen die (volgens zijn kennis) het meest accuraat is. Deze precisie wordt normaal gesproken bepaald door ervaring, of het vragen aan specialisten of eerdere mosliminwoners in dat gebied.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid