Bij elkaar komen om het vasten te verbreken

3345

Vraag:

Kunnen we gedurende de maand Ramadan bij elkaar komen in de moskee om het vasten gezamenlijk te verbreken? Dit met de bedoeling om de banden te versterken en vriendschap aan te moedigen onder de mensen die in de moskee zijn. Of wordt dit gezien als een innovatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit wordt niet gezien als een innovatie. Het is juist één van de dingen die worden voorgeschreven in de Islam, omdat het een middel is om iets te bereiken wat voorgeschreven is, namelijk het vermeerderen van liefde en vriendschap onder de moslims.

Allah, de Verhevene, herinnerde Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) aan de zegening van het creëren van harmonie onder de gelovigen. Dit geeft aan dat dit één van de grootste zegeningen is waarmee deze Oemmah is begunstigd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Hij is Degene Die jou ondersteunde met Zijn Hulp en met de gelovigen. En Hij bracht hun harten nader tot elkaar. Al had jij alles wat zich op de aarde bevindt uitgegeven, dan (nog) had jij hun harten niet nader tot elkaar kunnen brengen. Maar Allah heeft hen nader tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Anfaal: 62-63)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wees broeders, o dienaren van Allah.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het vermeerderen van liefde en vriendschap onder de moslims is één van de dingen die de Islam aanmoedigt, en het heeft de manieren om dit te bereiken voorgeschreven. Zoals het geven van de Salaam, glimlachen naar een mede moslim, het hebben van goed gedrag, het geven van cadeaus en andere zaken die worden aangemoedigd in de Islam.

Alles wat zorgt voor liefde onder de moslims en dit vermeerdert, is iets wat voorgeschreven wordt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com