Gezamenlijk het vasten verbreken

7301

Vraag:

Mogen wij in de Ramadan in de moskee samenkomen om onze vasten te verbreken, al is het maar voor één dag? Met als doel om de banden te versterken en vriendschappen te bevorderen onder degenen die aanwezig zijn in de moskee. Of wordt dit gezien als een innovatie (Bidʿah)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit wordt niet beschouwd als een Bidʿah. Het is eerder iets dat voorgeschreven wordt in de Islam. Het is een middel om dat wat is voorgeschreven te bereiken, namelijk het toenemen van liefde en vriendschappen onder de moslims.

Allah, de Verhevene, herinnerde Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) aan de zegening van het creëren van harmonie onder de gelovigen. Dit duidt op één van de grootste zegeningen die geschonken is aan deze gemeenschap. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die jou ondersteunde met Zijn Hulp en met de gelovigen. En Hij bracht hun harten nader tot elkaar. Al had jij alles wat zich op de aarde bevindt uitgegeven, dan (nog) had jij hun harten niet nader tot elkaar kunnen brengen. Maar Allah heeft hen nader tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Anfaal: 62-63)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wees broeders, o dienaren van Allah.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het toenemen van liefde en vriendschap onder de moslim is één van de aangemoedigde zaken in de Islam. En het heeft middelen voorgeschreven om dat te bereiken. Zoals het groeten met de Salaam, (glim)lachen naar een medemoslim, goed gedrag, het geven van cadeaus en andere zaken die aangemoedigd worden in de Islam.

Alles wat een middel is om liefde te bereiken en het te laten toenemen onder de moslims is iets dat voorgeschreven is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com