Imsaak is extremisme

13327

Vraag:

In sommige landen wordt er een tijd van ongeveer tien minuten voor Fadjr gehanteerd. Hiervan zeggen zij dat het de tijd van Imsaak (het stoppen met eten en drinken) is. Hierbij zijn de mensen gewoon te beginnen met vasten en te stoppen met eten en drinken. Is dit correct?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat zij doen is niet correct, omdat Allah een vastende heeft toegestaan te eten en te drinken tot de ochtendschemering. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. de duisternis van de nacht) te onderscheiden zijn tijdens al-Fadjr (ochtendschemering).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Ibn cOmar en cAa’ishah (moge Allah tevreden met hen zijn) hebben overgeleverd dat Bilaal (moge Allah tevreden met hem zijn) gewoon was de gebedsoproep te verrichten in de nacht. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Eet en drink totdat Ibn oemmi Maktoem de gebedsoproep verricht. Hij verricht namelijk de Adhaan pas tot de dageraad is aangebroken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Dit toont aan dat het toegestaan is te eten, te drinken, gemeenschap te hebben, etc. tot de dageraad aanbreekt.”

Al-Haafidh ibn Hadjar zegt in Fath ul-Baarie: “Eén van de verwerpelijke innovaties die in onze tijd is verschenen, is het verrichten van de tweede gebedsoproep ongeveer twintig minuten voor Fadjr gedurende de Ramadan en het doven van de lichten om aan te geven dat het niet toegestaan is te eten en te drinken voor degene die wilt vasten. Degene die deze innovatie in het leven hebben geroepen beweren dat zij streven naar voorzichtigheid bij een daad van aanbidding.”

(Fath ul-Baarie, boekdeel 4, blz. 199)

Sheikh Ibn ul-cOehtyamien werd gevraagd over gebedslijsten die de tijd van Imsaak bepalen op ongeveer een kwartier voor Fadjr. Hij zei hierover: “Dit is een innovatie die geen basis kent in de Soennah. Daarentegen behoort het tot de Soennah om juist het tegenovergestelde te doen. Allah zegt namelijk in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aanjullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. de duisternis van de nacht) te onderscheiden zijn tijdens al-Fadjr (ochtendschemering).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bilaal verricht de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibnoe oemmi Maktoem horen. Hij verricht namelijk de Adhaan pas tot de dageraad is aangebroken.”

Deze Imsaak die sommige mensen kennen is een toevoeging aan wat Allah heeft bevolen en is dus vals. Het is een overdrijving in het geloof. En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan.”

(Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com