Imsaak is niet van de Islam

13836

Vraag:

Bepaalde landen hanteren een tijdstip aan dat ongeveer tien minuten voor al-Fadjr plaatsvindt. Zij noemen dit tijdstip al-Imsaak. Mensen beginnen op dat tijdstip met het zich onthouden van eten en drinken. Is deze handeling correct?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit behoort tot de nieuwlichterij (Bidcah) en heeft geen grondslag in de Soennah. Tevens is dit tegenstrijdig met de Koran. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink tot de witte draad (licht van de zonsopkomst) en de zwarte draad (van het duister) voor jullie te onderscheiden zijn tijdens al-Fadjr (ochtendschemering).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bilaal verricht de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibnoe oemmi Maktoem horen. Hij verricht namelijk de Adhaan pas tot de dageraad is aangebroken.”

Deze Imsaak die sommige mensen hebben verzonnen, is een toevoeging aan wat Allah, de Verhevene, verplicht heeft gesteld. Dit wordt daarom ongeldig verklaard. Tevens behoort dit tot het overdrijven in het geloof.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan.”

(Moeslim)

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Islamqa.com