Mag een chirurg zijn vasten verbreken?

4635

Vraag:

Is het voor een chirurg/arts toegestaan onder normale omstandigheden het vasten te verbreken, omdat hij moe is geworden van het behandelen van patiënten? Wat is het oordeel als hij operaties verricht die soms lang duren? Verschilt het oordeel naar gelang de ernst van de situatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan voor een arts om zijn vasten te verbreken om patiënten te behandelen. Behalve als een patiënt in een ernstige situatie verkeert en zijn behandeling afhankelijk is van het verbreken van het vasten door de dienstdoende arts. In dit geval is het toegestaan voor een arts zijn vasten te verbreken, omdat hij hiermee iemands leven kan redden.

En Allah is de Bron van alle Kracht. Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 2, 9/203)