Tegelijk beginnen met vasten

5794

Vraag:

Waarom zijn de moslims met hun vasten niet verenigd, terwijl er maar één nieuwe maan is voor de Ramadan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meest waarschijnlijke redenen dat moslims wereldwijd niet tegelijk beginnen met het vasten, komt door het verschil in het zien van de nieuwe maan. Zulke verschillen zijn bekend en het is logisch dat deze er zijn.

Op basis hiervan is het niet mogelijk te verwachten dat alle moslims op dezelfde tijd beginnen met vasten. Want dit zou betekenen dat sommige van hen starten met het vasten, voordat de nieuwe maan is gezien en zelfs voordat deze is geboren.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd over degenen die de gemeenschap oproepen zich te verenigen in het vasten en de maanbezichtiging te baseren op de bezichtiging in Mekka. Hij antwoordde: “Vanuit astronomische invalshoek is dit onmogelijk, omdat het zien van de nieuwe maan verschilt, zoals Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah aangeeft. En ook op basis van wat wetenschappers op dit gebied aangeven. Omdat het verschilt, zou elk land haar eigen regelgeving moeten hebben, op basis van berichtgeving en wetenschappelijke onderzoeken. Het bewijs voor de berichtgeving is het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem dan vasten.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Stel dat mensen in een afgelegen gebied van de wereld de nieuwe maan niet zien, terwijl de mensen in Mekka dit wel zien, hoe kunnen de woorden van dit vers dan van toepassing zijn op hen die de nieuwe maan niet hebben gezien? De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “Vast als je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten als je het ziet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Als bijvoorbeeld de mensen van Mekka het zien, hoe kunnen we dan van de mensen in Pakistan of verder naar het oosten verwachten dat zij met vasten beginnen? Terwijl we weten dat de nieuwe maan nog niet is verschenen in hun regio en de Profeet (vrede zij met hem) het begin van het vasten heeft verbonden aan het zien van de nieuwe maan?!

Het wetenschappelijke bewijs is deze correcte analogie en die we niet kunnen tegenspreken. We weten dat de zonsopgang in de oostelijke regio’s van de wereld eerst verschijnt voordat het in de westelijke regio’s verschijnt. Als de zonsopgang in de oosterse regio’s is verschenen, moeten wij dan stoppen met eten ook al is het nog nacht waar wij zijn? Het antwoord is nee. Als de zon is ondergegaan in de oosterse regio’s maar het nog dag is waar wij ons bevinden, is het dan toegestaan het vasten te verbreken? Het antwoord is nee. De nieuwe maan is zoals de zon, behalve dat de tijdsspanne van de nieuwe maan maandelijks is en de tijdspanne van de zon dagelijks. Degene Die heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht)van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond (d.w.z. tot aan zonsondergang).

(Soerat al-Baqarah: 187)

Is ook Degene Die heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem dan vasten.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Het bewijs van beide teksten en de wetenschap wijzen erop dat we aparte regelgeving voor elke plaats moeten hebben als het gaat om het bepalen van het begin en het einde van het vasten. En dit dient verbonden te zijn aan het fysieke teken dat Allah in Zijn Boek heeft benoemd en dat Zijn Profeet (vrede zij met hem) heeft gevestigd in zijn Soennah, namelijk het zien van de maan en het zien van de zon of dageraad.”

(Fataawa Arkaan ul-Islaam, blz. 451)

Ook heeft hij bij het uitleggen van deze analogie en ter ondersteuning van de argumenten van degenen die zeggen dat er verschillende maanbezichtigingen moeten zijn, gezegd: “Zij zeggen dat de maandelijkse bezichtigingen moeten zijn als de dagelijkse bezichtigingen. Zoals verschillende landen verschillen in het begin en einde van het dagelijkse vasten, zo verschillen zij in het begin en einde van de maand van het vasten. Het verschil in de dagelijkse tijden is bekend volgens de consensus. Degenen in het oosten beginnen eerder met vasten dan degenen in het westen en ook verbreken zij het vasten eerder.

Als we de verschillen in bezichtiging accepteren met betrekking tot de dagelijkse tijden, dan dienen we dit ook te doen met betrekking tot de maand. Niemand kan het vers ontkennen (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond (d.w.z. tot aan zonsondergang).

(Soerat al-Baqarah: 187)

Noch de volgende woorden van de Profeet (ontkennen): “Als de nacht van hier komt, de dag van hier vertrekt, en de zon is ondergegaan, dan mag de vastende zijn vasten verbreken.”

(al-Boekhaarie)

Deze woorden zijn algemeen van aard en gelden voor alle moslims in elke regio. Hetzelfde geldt voor het vers (interpretatie van de betekenis):

“Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem dan vasten.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

En de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Vast als je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten als je het ziet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Zoals je kan zien, is deze mening erg sterk en is de analogie correct. Namelijk de analogie tussen de maandelijkse en dagelijkse tijden.”

(Fataawa Ramadaan van Ashraf cAbd ul-Maqsoed, blz. 104)

De Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s heeft een belangrijke verklaring gegeven over dit onderwerp met de volgende tekst: “Allereerst, het verschil in maanbezichtiging is iets dat bekend is. En er is geen meningsverschil tussen de geleerden hierover. Het verschil van mening tussen de geleerden heeft te maken met of het verschil in maanbezichtiging uitmaakt of niet.

Ten tweede, of het verschil in maanbezichtiging uitmaakt of niet is een theoretische zaak waarin plaats is voor rechtsvinding. Zelfs mensen met veel kennis en vroomheid verschillen hierin van mening. Dit is een acceptabele vorm van meningsverschil. Degene die rechtsvinding doet en het goed heeft, ontvangt twee beloningen, één voor de rechtsvinding en de andere voor het goede oordeel. En degene die het fout heeft, wordt beloond voor zijn rechtsvinding.

De geleerden verschillen over deze zaak van mening en er zijn twee zienswijzen hierin. De ene is dat het verschil in maanbezichtiging uitmaakt en de andere is dat het niet uitmaakt. Elke groep haalt bewijzen uit de Koran en Soennah en soms halen zij dezelfde teksten aan. Zo halen zij beide als bewijs het volgende vers aan (interpretatie van de betekenis):

“Zij vragen jou (o Mohammed) over de nieuwe manen. Zeg: “Dit zijn tekenen om tijden aan te duiden voor de mensen en voor (het vaststellen van) de Hadj.”

(Soerat al-Baqarah: 189)

En ook de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Vast als je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten als je het ziet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit door het verschillende begrip van de teksten en de verschillende manieren waarop elke groep bewijzen eruit ontleent.

Baserend op de verschillende overwegingen die het comité heeft gezien en onderzocht, en gebaseerd op het feit dat het verschil van mening hierover geen enkel effect heeft dat leidt tot ongewenste gevolgen. Deze religie ontstond veertien eeuwen geleden en we kennen geen periode waarin de gemeenschap verenigd was in de maanbezichtiging. De leden van het comité menen dat deze zaak gelaten moet worden zoals het is en niet moet worden aangewakkerd. Elke Islamitische staat heeft het recht de mening te kiezen die zij wenst, zich baserend op de inzichten van de eigen geleerden. Dit omdat elke zienswijze eigen bewijzen heeft.

Ten derde, het comité heeft de kwestie van het berekenen van de nieuwe maan onderzocht, datgene dat vermeld is in de Koran en Soennah, en de meningen van de geleerden in deze zaak. Zij hebben unaniem bepaald dat astronomische berekeningen geen rol spelen in het bepalen van de nieuwe maan in Islamitische zaken. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast als je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten als je het ziet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Vast niet totdat je het (de nieuwe maan) ziet en stop niet met vasten totdat je het ziet.”

(al-Boekhaarie)

En vanwege andere soortgelijke bewijzen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 10, blz. 102)

Islamqa.com