Thuis of in de moskee vasten verbreken?

4659

Vraag:

Is het beter om het vasten na het gebed in de moskee te verbreken, of is het beter om in de moskee te bidden en dan naar huis te gaan om samen met je familie het vasten verbreken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de vraagsteller doelt op het voedsel dat gegeten wordt om onderscheid te maken tussen de tijd van het vasten en het moment waarop het toegestaan is om te eten, zoals het eten van dadels en het drinken van water, dan is het aanbevolen om dat onmiddellijk te doen. Want de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het zal goed blijven gaan met de mensen zolang zij zich haasten in het verbreken van hun vasten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Maar als de vraagsteller daarmee doelt op wat mensen eten nadat zij het gebed verricht hebben (de Iftaar maaltijd), dan is voor zover ik weet daarover niets verhaald in de Soennah. Maar elke persoon dient daarbij wel verschillende factoren in overweging te nemen. Het nuttigen van de Iftaar in gemeenschap in de moskee zorgt ervoor dat de moslims samenkomen, en het draagt bij aan het leren kennen van elkaar, het sluiten van vriendschappen, de samenwerking kracht te geven, enzovoorts.

Het verbreken van het vasten met de familie thuis zorgt ervoor dat de familie bij elkaar wordt gebracht, dat familiezaken besproken worden, dat de familiebanden versterkt worden en de kinderen de etiquette van het eten en praten onderwezen kunnen worden. Ook vergroot het de liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, en ga zo maar door.

Wat het hoofd van het huishouden moet doen, is een juiste balans zien te vinden tussen deze belangen. Zo kan hij ervoor kiezen om een paar dagen het vasten te verbreken met zijn familie, en andere dagen weer in gemeenschap in de moskee. Wel dient opgemerkt te worden dat zijn plicht om zorg te dragen voor zijn familie en kinderen, hun de etiquette en de leer van de Islam te onderwijzen, voorrang heeft op de vrijwillige daden, zoals het samenkomen met vrienden in de moskee. Dit kan hij namelijk ook doen tijdens de Tarawieh gebeden en algemene bijeenkomsten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com