Tien minuten voor Fadjr stoppen met eten

93003

Vraag:

U gaf in een eerdere vraag aan dat het Bidcah is om vijf minuten voor Fadjr te stoppen met eten. Ik kwam de volgende overlevering tegen van al-Boekhaarie, verhaald van Anas waarin Zayd bin Thaabit zei: “We deden de Soehoer met de Profeet (vrede zij met hem). Daarna stond hij (vrede zij met hem) in gebed. Ik vroeg: “Wat was het tijdsbestek tussen Soehoer en de Adhaan?” Hij (vrede zij met hem) zei: Het tijdsbestek was voldoende om vijftig verzen van de Koran te lezen.”

Het reciteren van vijftig verzen zou ongeveer vijf à tien minuten tijd in beslag nemen. Hoe kan het dan een Bidcah zijn om vijf minuten voor Fadjr te stoppen met eten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is verhaald van Anas dat Zayd ibn Thaabit zei: “We aten Soehoer met de Profeet (vrede zij met hem). Daarna stond hij (vrede zij met hem) op om te bidden. Ik (Anas) zei: “Wat was het tijdsbestek tussen Soehoer en de Adhaan?” Hij (vrede zij met hem) zei: Zo lang het duurt om vijftig verzen van de Koran te lezen.”

(al-Boekhaarie)

Deze overlevering geeft aan dat de Profeet gewoon was dit tijdsbestek te gebruiken om Soehoer te nuttigen, voordat de Adhaan aanbrak. Niet dat de Profeet begon met vasten en stopte met eten en drinken, zoveel tijd voor Fadjr. Er is een verschil tussen het tijdstip van Soehoer en het tijdstip waarop men zich moet onthouden van eten en drinken. Dit is duidelijk, alle lof zij Allah. Het is net alsof je zegt: “Ik at Soehoer twee uur voor Fadjr.” Dit betekent niet dat je toen bent begonnen met het vasten. Je geeft simpelweg aan wanneer je Soehoer hebt genuttigd. Wat je kunt begrijpen uit de overlevering van Zayd ibn Thaabit is dat het aanbevolen is om de Soehoer uit te stellen (tot vlak vóór Fadjr) en niet dat het aanbevolen is om een bepaalde tijd vóór Fadjr te stoppen met eten en drinken.

Allah heeft de vastenden toegestaan om te eten en te drinken, totdat zij zeker weten dat het ochtendgloren is aangebroken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond.”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Het is dus toegestaan om onderbrekingen te hebben met het eten en drinken in de nachten van de Ramadan. Van het begin van de nacht tot aan het ochtendgloren. Daarna is ons bevolen om het vasten te voltooien tot de nacht weer komt.

(Aboe Bakr al-Djassaas, Ahkaam ul-Qoer’aan, boekdeel 1, blz. 265)

Er is verhaald van cAa’ishah dat Bilaal gewoon was om de Adhaan in de nacht te verrichten, en de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Eet en drink totdat Ibn Oemmi Maktoem de Adhaan verricht, want hij verricht de Adhaan niet totdat het ochtendgloren is aangebroken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “Onze metgezellen en andere geleerden zijn het erover eens dat Soehoer een Soennah is, en het uitstellen ervan is aangeraden. Het bewijs hiervoor is de Sahieh overlevering. En omdat Soehoer en het vertragen van Soehoer iemand helpt om te vasten, en ons ook onderscheidt van de ongelovigen. Het tijdstip van het vasten is overdag, er is dus geen reden om de Iftaar te vertragen of je te onthouden van het nuttigen van Soehoer aan het einde van de nacht.”

(al-Madjmoec, boekdeel 6, blz. 406)

Het zittende comité werd de volgende vraag gesteld: “Ik heb in sommige Tafsier gelezen dat de vastende persoon twintig minuten voor de Adhaan van Fadjr moet stoppen met eten en drinken. En er wordt gezegd dat je daarmee het zekere voor het onzekere neemt. Hoeveel tijd moet er zitten tussen het stoppen met eten en drinken en de Adhaan van Fadjr in de Ramadan? Wat is de regelgeving over iemand die de gebedsoproeper hoort zeggen “Het bidden is beter dan het slapen” en dan zegt: “Ik kan nog steeds drinken, zolang de Adhaan nog gaande is.” Is dit correct?

Het comité antwoordde: “Het basisprincipe als het gaat over wanneer de vastende persoon moet stoppen met eten en drinken en zijn vasten dient te verbreken is te vinden in de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond.”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Het is toegestaan om te eten en te drinken totdat het ochtendgloren verschijnt, wat de witte draad van het licht is, wat Allah benoemt als laatste tijd waarop het nog is toegestaan om te eten en te drinken. Wanneer het tweede ochtendgloren verschijnt, is het Haraam om te eten en te drinken en andere zaken te verrichten die het vasten ongeldig maken. Voor de persoon die drinkt terwijl hij de Adhaan hoort, geldt: als de Ahdaan na het tweede ochtendgloren wordt gedaan, dan moet hij deze dag inhalen. Maar als dit vóór het ochtendgloren is, dan hoeft hij niets in te halen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 10, blz. 284)

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd over het stoppen met eten en drinken vijftien minuten voor Fadjr.

Hij antwoordde: “Ik ken geen basis hiervoor. Wat er in de Koran en de Soennah staat hierover is dat je moet stoppen met eten en drinken wanneer de dageraad aanbreekt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond.”

(Soerat al-Baqarah: 187)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De dageraad bestaat uit twee soorten, een dageraad wanneer het Haraam wordt om te eten en toegestaan om te bidden, en een dageraad waarop je niet moet bidden en het toegestaan is om te eten.”

(Ibn Khoezaymah en al-Haakim, Sahieh in Boeloegh ul-Maraam)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: Bilaal geeft de Adhaan in de nacht,eet en drink totdat Ibn Oemmi Maktoem de Adhaan verricht, want hij verricht de Adhaan niet totdat het ochtendgloren is aangebroken.”

De verhaler zegt dat Ibn Oemmi Maktoem een blinde man was die niet opriep tot het gebed, totdat iemand tegen hem zei: “De ochtend is gekomen, de ochtend is gekomen.”

(Madjmoec ul-Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 15, blz. 281)

Islamqa.com