Vasten vanaf dageraad of zonsopgang?

21380

Vraag:

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En eet en drink tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is…”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Betekent dit niet dat we kunnen eten tot zonsopgang? Waarom stoppen we dan bij de Adhaan van het Fadjr-gebed, die meer dan een uur vóór zonsopgang wordt omgeroepen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat bedoeld wordt met de zwarte draad in het vers, is de nacht. En de witte draad is de dageraad en dus niet de zonsopgang. De dageraad is de witte draad, omdat het eerste wat gezien wordt van de dageraad een licht is in de lucht dat lijkt op een draad langs de horizon. Deze draad strekt zich uit van rechts naar links en van boven naar beneden. Vervolgens neemt het toe, totdat het zich verspreidt over de gehele hemel.

(Fath ul-Baarie, commentaar op overlevering 1.917)

cAdiyy ibnoe Haatim heeft gezegd: “Toen de woorden (interpretatie van de betekenis): “…En eet en drink tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is…” werden geopenbaard, nam ik een zwarte en een witte draad en plaatste ze onder mijn kussen.En tijdens de nacht begon ik ernaar te kijken, maar ik kon daartussen geen onderscheid maken. De volgende ochtend ging ik naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en vertelde hem daarover. Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat slaat eerder op de duisternis van de nacht en de witheid van de dag.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie verhaalde dat Aboe cOebayd heeft gezegd: “De witte draad is de ware dageraad en de zwarte draad is de nacht.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com