Vasten verbreken vanwege examens

22845

Vraag:

Toen ik op de universiteit zat, kon ik niet studeren omdat ik in de Ramadan vastte. Twee jaar heb ik verschillende keren het vasten verbroken. Dien ik dit in te halen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het vasten in de Ramadan is één van de zuilen waarop de Islam is gestoeld. Ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen); het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de Zakaat (armenbelasting), vasten in de Ramadan en het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Degene die niet vast, heeft één van de zuilen van de Islam geschonden en heeft dus een ernstige zonde begaan. Over het verbreken van het vasten vanwege examens werd de Permanente Commissie gevraagd: “Ik heb in de Ramadan een examen voor een periode van 6½ aaneengesloten uren met één pauze van vijfenveertig minuten. Hetzelfde examen heb ik vorig jaar ook ondergaan. Echter kon ik me vanwege het vasten niet concentreren. Is het toegestaan voor mij om mijn vasten op de dag van het examen te verbreken?”

Zij antwoordden: “Het is niet toegestaan het vasten te verbreken voor de genoemde reden. Dit valt namelijk niet onder de redenen die het toestaan om het vasten te verbreken in de Ramadan.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 10, blz. 240)

Als jij het vasten hebt verbroken omdat jij dacht dat het toegestaan was vanwege de examens, dan is het niet opzettelijk geweest en hoef je alleen de gemiste dagen in te halen. Heb je echter het vasten verbroken terwijl je wist dat het niet mocht, dan dien je berouw te tonen, spijt te betuigen voor deze zonde het voornemen te hebben om dit nooit meer te doen.

Daarnaast dien je ook in te halen als je die dag vastend bent begonnen en later deze hebt verbroken. Als je helemaal niet hebt gevast, dan hoef je niets in te halen en volsta je met het tonen van oprecht berouw tegenover Allah. Ook is het raadzaam om als compensatie extra goede daden te verrichten zoals het vrijwillig vasten.

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Zie ook: Vragen over het vasten voor kinderen