Waarom dageraad en niet zonsopgang?

8624

Vraag:

Met betrekking tot Soehoer zegt Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht).”

(Soerat al-Baqarah: 187)

Betekent dit niet dat we kunnen eten totdat de zon begint op te komen? Waarom stoppen we dan bij de Adhaan van Fadjr die meer dan een uur voor zonsopkomst is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat er in het vers wordt bedoeld met zwarte draad is de nacht. Met de witte draad wordt de dageraad bedoeld en niet het opkomen van de zon.

De dageraad wordt de witte draad genoemd, omdat het eerste dat hiervan wordt gezien een licht in de hemel is dat lijkt op een draad langs de horizon dat zich uitstrekt van rechts naar links en het noorden tot het zuiden. Hierna breidt het zich uit tot het zich over de hele lucht heeft verspreid. Zie ook de uitleg in Fath ul-Baarie.

cAdiy ibn Haatim (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “Toen de woorden totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad” werden geopenbaard, nam ik een zwarte en witte touw en plaatste deze onder mijn kussen. Ik keek ernaar gedurende de nacht, maar kon geen verschil zien. De volgende morgen ging ik naar de Profeet (vrede zij met hem) en vertelde hem hierover. Hij zei: “Het is het zwarte van de nacht en het witte van de dag.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Aboe cOebayd heeft gezegd: “De witte draad is de ware dageraad en de zwarte draad is de nacht.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com