Wat wordt bedoeld met Soehoer

6480

Vraag:

Ik heb een vraag over de overlevering waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zegt: “Waarlijk, Allah de verhevene en Zijn Engelen sturen zegeningen naar degenen die eten (bij) Soehoer.” Betekent dit dat de zegening alleen voor de vastende is? Of is het zo dat het op de tijd van Soehoer dagelijks aangeraden is om dan Soehoer te nuttigen, al is het een slokje water?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Met Soehoer wordt bedoeld: het eten of drinken dat een persoon consumeert aan het einde van de nacht. Het wordt Soehoer genoemd, omdat het geconsumeerd wordt op de tijd van Sahr dat eindigt aan de einde van de nacht.

(Lisaan ul-cArab, boekdeel 4, blz. 351)

Er zijn verschillende overleveringen waarin gesproken wordt over de deugden van Soehoer. Zoals de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Nuttig de Soehoer, want er zijn zegeningen in de Soehoer.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) zei: “Het verschil tussen onze vasten en het vasten van de mensen van het Boek is het eten voor de dageraad (Soehoer).

(Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Waarlijk, Allah de Verhevene en Zijn Engelen sturen zegeningen naar degenen die Soehoer eten.”

(Ahmad;
Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie in as-Sahiehah)

Wat in deze overleveringen wordt bedoeld met Soehoer, is het voedsel dat gegeten wordt voor de dageraad. Vooral voor degene die zal gaan vasten. Het eten geeft een persoon de kracht om daden van aanbidding te verrichten tijdens het vasten en het maakt het gemakkelijker voor hem. Bovendien is het hetgeen dat onze vasten (van ons moslims) onderscheidt van het vasten van de mensen van het Boek. Dit is begrepen uit de uitleg van de geleerden waarom Soehoer wordt gezien als een zegening.

Imam an-Nawawie zei: “De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het (Soehoer) aangeraden is en niet verplicht. De zegeningen die het bevat zijn duidelijk, omdat het kracht en energie geeft om te vasten. Hierom (Soehoer) wil een persoon meer vasten, omdat het de moeilijkheid die hiermee gepaard gaat vermindert. Dit is de correcte mening met betrekking tot de betekenis ervan.”

(Sharh un-Nawawie cala Moeslim, boekdeel 7, blz. 206)

Al-Mannaawie (moge Allah hem genadig zijn) zei over de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, Allah de Verhevene en Zijn Engelen sturen zegeningen naar degene die Soehoer eten” dat het is voor degene die het doel hebben om zichzelf te versterken om te vasten. Dit vanwege het kalmerende effect op de verlangens van de maag en de geslachtsdelen. Dat leidt naar zuivering van het hart en het domineert het spirituele boven het lichamelijke. Het brengt een persoon dichterbij zijn Heer, de Verhevene. Vandaar dat Soehoer zeer sterk is aangeraden.”

(Fayd ul-Qadier, boekdeel 2, blz. 270)

Soehoer is Soennah voor degene die vast. Ibn ul-Moendhir heeft overgeleverd dat hierover consensus is en dat het aanbevolen is.

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 24, blz. 270)

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa's hebben gezegd: “Het is voorgeschreven voor degene die vast om Soehoer te nuttigen voor de dageraad aanbreekt, omdat het kracht geeft om te vasten.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 9, blz. 26)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Waarlijk, in Soehoer zijn zegeningen.” “Waar zijn de zegeningen? Alles ervan is gezegend. Het is een daad van aanbidding. Het behoort tot het volgen van het voorbeeld van de Boodschapper (vrede zij met hem). Het maakt onderscheid van de mensen van de Hel. Ook helpt het van zichzelf om te kunnen vasten en het voorziet de Nafs van haar rechten. Want het zal gevolgd worden door een tijd van zelfbeheersing. Dus krijgt het haar gedeelte van voedsel en drinken dan neemt de kracht toe om daden van aanbidding te kunnen verrichten. Het is de voorbode op het vasten.”

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 7, blz. 147)

Al-Haafidh Ibn Hadjar zei: “De zegening in Soehoer wordt op verschillende manieren verkregen. Het is het volgen van de Soennah, onderscheidend van de mensen van het Boek. Het geeft kracht aan zichzelf om daden van aanbidding te kunnen verrichten. Het (zorgt voor het) toenemen van iemands energie. Het houdt de slechte houding weg die iemand kan krijgen door honger. Het is een manier van liefdadigheid voor degene die erom vraagt op dat tijdstip of voor degene die mee-eet met een persoon. Het stelt een persoon in staat om Allah te herinneren en Hem aan te roepen op een tijdstip waarop op een antwoord gehoopt wordt. En het helpt een persoon om de intentie te vormen om te vasten voor een persoon die het is vergeten om te doen voor het slapen gaan.

(Fath ul-Baarie, boekdeel 4, blz. 140)

Sommige van de genoemde redenen door al-Haafidh Ibn Hadjar zijn niet alleen van toepassing op degene die vast, maar ze sluiten aan bij de intentie voor het vasten. De intentie om te vasten is de basis die gevolgd wordt door de voordelen van het eten van Soehoer.

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het aanbevolen is voor de vastende om Soehoer te nuttigen. Maar wij kennen geen geleerde die heeft gezegd dat het aanbevolen is voor iemand die niet vast. Als Soehoer aanbevolen was voor beiden, zowel voor degene die vast als degene die niet vast, dan zou de Profeet (vrede zij met hem) altijd Soehoer hebben genuttigd. Maar hij (vrede zij met hem) deed dit niet. Dit toont aan dat Soehoer slechts aanbevolen is voor degene die wilt vasten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com