Een persoon die helemaal geen Tarawieh bidt

10739

Vraag:

Wat is het oordeel over een persoon die helemaal geen Tarawieh bidt gedurende de maand Ramadan, terwijl hij hiervoor geen geldig excuus heeft? Is dit een zonde?

Antwoord:

Als een moslim het tarawieh-gebed niet verricht, dan rust er geen zonde op hem ongeacht of hij hier nu een excuus voor heeft of niet, dit omdat het tarawieh-gebed niet verplicht is. Het is daarentegen van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en hij spoorde de moslims aan om het volgende te doen: “Wie Qiyaam (het vrijwilige nachtgebed)verricht in de Ramadan uit geloof (voor Allah)en rekenende (op de beloning van Allah), zijn voorgaande zonden zullen hem worden vergeven.”

(al-Boechari)

De moslim dient echter het tarawieh-gebed niet te verwaarlozen. Als hij niet kan bidden met de imam in de moskee, dan moet hij het thuis verrichten. Indien hij geen elf rakcaah kan bidden, dan moet hij zoveel bidden als hij kan, ook al is het maar twee rakcaah, daarna moet hij al-Witr verrichten.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed Salih al-Munajjid