FAQ’s over het Taraawieh-gebed

13500

Met de maand Ramadan op komst, rijzen er een hoop vragen met betrekking tot het Taraawieh-gebed. In onderstaand artikel hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor jullie op een rij gezet.

  1. Mogen we meebidden met de Imam die we live volgen?

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien zegt hierover: “Het is niet toegestaan om iemand tot Imam te nemen via een radio- of televisie-uitzending. Het gezamenlijke gebed is namelijk bedoeld om bij elkaar te komen. Het is dus een vereiste dat het op één en dezelfde plek gebeurt of dat de rijen aaneengesloten zijn. Een gebed dat met tussenkomst van een radio of tv verricht wordt, is dus niet toegestaan omdat niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawaa, boekdeel 15, blz.123)

  1. Is het Taraawieh-gebed verplicht of aanbevolen?

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien zegt hierover: “Het Taraawieh-gebed is een Soennah (d.w.z. niet verplicht, maar aanbevolen).”

(Madjmoeʿ ul-Fataawaa, boekdeel 14, blz.187)

  1. Kan ik thuis het Taraawieh-gebed verrichten tijdens de Ramadan aangezien er geen Taraawieh-gebeden worden verricht in de moskeeën?

Ja, dat kan. Imam an-Nawawie zegt: “Er bestaat consensus onder de geleerden dat het Taraawieh-gebed een Soennah is en dat dit zowel gezamenlijk als individueel verricht kan worden”

(al-Madjmoec, boekdeel 3, blz. 356)

  1. Mag ik samen met mijn gezin het Taraawieh-gebed verrichten?

Het is in de maand Ramadan toegestaan dat je met de rest van je gezin het Taraawieh-gebed gezamenlijk verricht. Hierbij gaat één persoon voor in het gebed en bidt de rest achter hem.

  1. Hoeveel gebedseenheden mag ik verrichten?

Dit is niet gebonden aan een specifiek aantal waar men zich verplicht aan moet houden. Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft m.b.t. het nachtgebed in de Ramadan geen specifiek aantal (Rakaʿaat) bepaald.”

Ook zei hij:“Het is toegestaan om 20 gebedseenheden te verrichten, zoals bekend is binnen de wetsschool van Imam Ahmad en Shaafiʿie, of 36 gebedseenheden zoals bekend is binnen de wetsschool van Imam Maalik. Daarnaast kan hij zich ook beperken tot 11 of 23 gebedseenheden. Dit alles is correct.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawaa)

  1. Ik ken weinig van de Koran. Is het toegestaan om de Taraawieh-gebeden te verrichten met de Moeshaf in mijn hand?

Sheikh Ibn Baaz zegt hierover: “Indien men het nodig acht om uit de Moeshaf te lezen omdat hij voorgaat in het gebed, of de vrouw die het nachtgebed verricht, of een man die niets heeft gememoriseerd, dan is hier niets op tegen.”

(Fataawa Noer ʿAlad-Darb, boekdeel 8, blz. 246)

  1. Wat is het tijdstip voor het Taraawieh-gebed?

Het Taraawieh-gebed begint na het ʿIshaa’-gebed en kan tot aan het Fadjr-gebed verricht worden.

  1. Hoe verricht ik het Witr-gebed tijdens de Ramadan?

Het Witr-gebed is het (oneven) gebed waarmee jij de gebeden afsluit. Dit is dus het laatste gebed dat jij verricht. Meer informatie betreft dit gebed tref je op deze pagina.

Team al-Yaqeen