Geen specifieke smeekbede bij begin vasten

26968
Vraag:
Is er een smeekbede voor het beginnen met vasten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Talha ibnoe ʿOebaydillaah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) bij het aanschouwen van de nieuwe maan zei: “Allahoemma ahlilhoe ʿalaynaa bil-Yoemnie wal-Iemaan was-Salaamah wal-Islaam. Rabbie wa rabboekAllaah.” Oftewel: “O Allah, doe de nieuwe maan op ons schijnen met zegeningen, geloof, veiligheid en Islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah.”
(Tirmidhie; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
Deze smeekbede is niet slechts bedoeld voor de nieuwe maan van Ramadan, maar voor alle maanden. Er is verder ook geen smeekbede die de moslims dagelijks dienen te verrichten bij het vasten. Zij dienen simpelweg de intentie te nemen om morgen te gaan vasten.
De intentie is onderworpen aan de voorwaarde dat deze aanwezig is in de nacht, vóór het aanbreken van de dageraad. Dit is zo omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie niet vóór de dageraad de intentie heeft te vasten, voor hem is er geen vasten.”
(Tirmidhi)
In een andere versie heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Wie niet de nacht ervoor de intentie heeft om te vasten, er is geen vasten voor hem.”
(An-Nasaaie, Tirmidhie;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
De intentie (Niyyah) is een daad van het hart. De moslim dient in zijn hart het voornemen te hebben om morgen te gaan vasten. Het is niet voor hem voorgeschreven om dit hardop uit te spreken en te zeggen: “Ik heb de intentie te vasten” of door andere zinnen uit spreken die door enkele mensen zijn geïnnoveerd.
En Allah weet het het best.
Islamqa.com