Het oordeel over Doecaa’ ul-Qoenoet

7830

Vraag:

Wat is het Islamitische oordeel over het verrichten van Doecaa’ ul-Qoenoet1 tijdens het Witr-gebed en het Fadjr-gebed?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.
Het verrichten van Doecaa’ ul-Qoenoet tijdens het Witr-gebed is een aanbevolen zaak. Er is niets op tegen als dit zo nu en dan achterwege wordt gelaten.
Het altijd verrichten van Doecaa’ al-Qoenoet tijdens het Fadjr-gebed daarentegen, is echter niet voorgeschreven. Sterker nog, dit is een nieuwlichterij binnen het geloof. Sacd ibnoe Taariq vroeg ooit aan zijn vader: “O mijn vader, u hebt toch achter de Profeet (vrede zij met hem), Aboe Bakr, cOmar, cOethmaan en cAli gebeden? Hebben zij de Qoenoet bij het Fadjr-gebed verricht?” Waarop zijn vader antwoordde: “O mijn zoon, dat is een nieuwlichterij.”
(at-Tirmidhi, an-Nasaa’i en Ibnoe Maadjah)
Op basis van deze overlevering wordt ons duidelijk gemaakt dat deze zaak een nieuwlichterij is. Uit andere overleveringen van Anas en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hen zijn), blijkt echter dat de Profeet (vrede zij met hem) de Doecaa’ ul-Qoenoet plachte te verrichten wanneer zich een voorval had voorgedaan. Hij deed dit zowel tijdens het Fadjr-gebed als andere gebeden.
Wanneer de moslims bijvoorbeeld aangevallen worden door een vijand of één van de moslimpelotons gedood wordt of iets dergelijks zich voordoet, dan is het toegestaan voor de imams om de Qoenoet te verrichten in de moskeeën. Deze wordt verricht in de laatste rakcah van het Fadjr-gebed, na de roekoec. De Doecaa’ ul-Qoenoet mag net zolang herhaald worden als de duur van de desbetreffende beproeving. Dit kan een paar dagen zijn, een paar weken, een maand of iets dergelijks.
Nadat de beproeving ten einde is gekomen, dienen de moslims ook te stoppen met Doecaa’ ul-Qoenoet. Het is dus volgens de Soennah om slechts bij noodzaak en dergelijke voorvallen Doecaa’ ul-Qoenoet te verrichten. Het continu verrichten van Doecaa’ ul-Qoenoet tijdens het Fadjr-gebed en andere gebeden is in strijd met de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).
De overleveringen die verhaald zijn betreffende het continu verrichten van Doecaa’ al-Qoenoet tijdens het Fadjr gebed, zijn allen als zwak gekwalificeerd door de geleerden van de overleveringen.
Sheich Ibn Baaz
Al-Djawaab us-Sahieh min ahkaam salaat il-Layl wat-Tarawieh, blz. 39
Doecaa’ ul-Qoenoet is de smeekbede die verricht wordt na het opkomen van de roekoec in de laatste gebedseenheid.