Het verrichten van een extra gebedseenheid na het Witr-gebed

6517

Vraag:

Sommige mensen verrichten gezamenlijk met de imam het Witr-gebed. Wanneer hij echter het gebed beëindigt, staan zij op om een extra gebedseenheid te verrichten, om zo het Witr-gebed uit te stellen tot het einde van de nacht. Wat is het oordeel over deze daad en wordt hij gezien als iemand die het gebed samen met de imam heeft afgerond?

Antwoord:

Wij zijn niet op de hoogte van het bestaan van een bewijs dat de geleerden hebben aangehaald voor het verbod hierop. Het is niet erg als iemand het Witr-gebed tot aan het einde van de nacht uitstelt.

Voor degene die dit heeft gedaan, geldt nog steeds dat hij gezamenlijk het gebed heeft verricht met de imam tot diens vertrek. Het feit dat hij een extra gebedseenheid heeft verricht is ten behoeve van een religieus voordeel. Hij wenst namelijk hiermee het Witr-gebed tot aan het einde van de nacht uit te stellen. Hij heeft dus het gebed gezamenlijk met de imam verricht ondanks het feit dat hij niet samen met hem is vertrokken, maar daarentegen iets langer is gebleven.

Sheich cAbd ulcAziez Ibn Baaz Al-Djawaab us-Sahieh min ahkaam salaat il-Layl wat-Tarawieh, blz. 48