Het verwelkomen van de maand Ramadan

5775

Vraag:

Met de komst van de maand Ramadan horen we veel mensen elkaar feliciteren met het aanbreken ervan door te zeggen: “Gefeliciteerd met de komst van de maand Ramadan.” Is hier een legitieme grondslag voor? Kunt u ons voorzien van een Fatwa? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Het kan geen kwaad om het aanbreken van de maand Ramadan te verwelkomen. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen blijde tijdingen verkondigde met het aanbreken van de maand Ramadan. En hij moedigde hen aan om goede daden te verrichten gedurende deze maand. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): “Met de Gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid laten zij zich dan daarmee verheugen. Het is beter dan wat zij verzamelen.”

(Soerat Yoenoes: 58)

Dus het verwelkomen van deze maand en het tonen van blijdschap voor het aanbreken ervan is een teken van het verlangen naar datgene wat goed is. En de vrome voorgangers waren gewoon elkaar blijde tijdingen te verkondigen met het aanbreken van de maand Ramadan. Dit in navolging van de Profeet, zoals dit gebeurde in de lange overlevering van Salmaan waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “O mensen! Een geweldige en gezegende maand staat jullie te wachten.” Tot aan het einde van de overlevering.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (al-Muntaqaa min Fataawa Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Boekdeel 3, blz. 123)