Koran vasthouden tijdens Taraawieh

10419

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het vasthouden van de Moes-haf (Koran) van iemand die de imam volgt tijdens het Taraawieh-gebed in de maand Ramadan, om de recitatie van de imam te volgen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het vasthouden van de Moes-haf op basis van het voorgenoemde is in strijd met de Soennah omwille van de volgende redenen:

  • Het weerhoudt een persoon van het plaatsen van de rechterhand over zijn linkerhand tijdens het staan.
  • Het leidt tot veel onnodige bewegingen, zoals het openen en sluiten van de Moes-haf, en het plaatsen ervan onder de arm.
  • Deze bewegingen zijn zeer storend voor de aanbidder.
  • Het weerhoudt een persoon ervan om te kijken naar de plek van Soedjoed. Vele geleerden zeggen dat het Soennah is om te kijken naar de plek van Soedjoed en dat het beter is.
  • Degene die dit doet kan vergeten dat hij in het gebed staat, tenzij zijn hart zuiver en gefocust is op zijn gebed. Het is niet zoals dat hij nederig en gefocust is, met zijn rechterhand over zijn linkerhand staat en zijn hoofd gericht is naar de plaats van de Soedjoed. In dit geval is de kans groter dat hij zich herinnert dat hij aan het bidden is en dat hij zich achter de imam bevindt.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (ad-Dacwah magazine, blz. 45, vraag 1771)