Qoenoet tijdens het Witr-gebed

6767
Vraag:
Wat is het oordeel over het verrichten van al-Qoenoet tijdens het Witr-gebed?
Antwoord:
Er is niets op tegen om dit te doen. Doecaa’ ul-Qoenoet is een Soennah en de Profeet (vrede zij met hem) plachte dit te doen. Tevens leerde hij al-Hasan de Qoenoet en de woorden die hij dient voor te dragen tijdens al-Qoenoet in het Witr-gebed. Het is dus Soennah.
Als je dit iedere nacht zou doen, dan is hier niets op tegen. Kies je ervoor om het soms weg te laten om daarmee de mensen te laten weten dat het niet verplicht is, dan is hier ook niets op tegen. De imam kan dit soms achterwege laten om de mensen op de hoogte te brengen van het feit dat het niet verplicht is.
Toen de Profeet al-Hasan dit onderwees, zei hij niet tegen hem: “Vermijd dit op sommige dagen.” En dit wijst erop dat als hij dit voortdurend doet, hem geen blaam treft.
Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz
Fataawa Noer calaa ad-Darb, boekdeel 2, blz. 1062