Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes na het Witr-gebed

6811

Vraag:

Is het voorgeschreven om na vier of acht Rakacaat (gebedseenheden) van Taraawieh “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” (Geprezen is de Oppermachtige, de Meest Heilige) te zeggen? Dient dit niet na het eindigen van het Witr-gebed te worden gezegd?

En is het toegestaan deze Dhikr in de moskee te zeggen als we de intentie hebben het Witr-gebed thuis te verrichten? Dienen we na elke twee gebedseenheden van Taraawieh smeekbeden te verrichten voor vergiffenis?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat bewezen is van de Profeet (vrede zij met hem) is dat hij na het Witr-gebed gewoon was te zeggen “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes”. Het behoort dus tot de Soennah voor de biddende dit voorbeeld te volgen. Of men nu in de moskee of thuis het Witr-gebed verricht, of alleen of gezamenlijk. Het is niet voorgeschreven deze Dhikr voortdurend tussen de gebedseenheden van Qiyaam ul-Layl (vrijwillig nachtgebed) op te zeggen of tussen de gebedseenheden van het Taraawieh-gebed. Wat de moslim dient te doen, is zich vastklampen aan de Soennah met betrekking tot het verrichten van daden van aanbidding. En hij dient te voorkomen iets aan de Soennah toe te voegen of ervan weg te nemen.

cAbdoer-Rahmaan ibn Abza (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) in het Witr-gebed “Sabbihi Sma Rabbikal-Acla” (Soerat al-Acla), “Qoel yaa ayyoeh al-Kaafiroen” (Soerat al-Kaafiroen) en “Qoel HoewAllaahoe Ahad” (Soerat al-Ikhlaas) reciteerde. En nadat hij de Tasliem had verricht, zei hij drie keer: “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” (Geprezen is de Oppermachtige, de Meest Heilige) en verhief de derde keer zijn stem.”

(Aboe Daawoed, Ibn ul-Djacd, Ibn abie Shaybah en Ahmad)

Imam an-Nawawie zei: “Het is aanbevolen om na het Witr-gebed drie keer te zeggen: “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” (Geprezen is de Oppermachtige, de Meest Heilige).”

(al-Madjmoec Sharh ul-Moehaddhab; boekdeel 4, blz. 16)

Ibn Qoedaamah zei: “Het is aanbevolen om na het Witr-gebed drie keer “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” te zeggen en de derde keer de stem te verlengen.”

(al-Moeghnie; boekdeel 2, blz. 122)

Iets soortgelijks staat ook vermeld in ‘Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah’: “Als hij de Salaam verricht aan het eind van het Witr-gebed, dan dient hij drie keer te zeggen “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” (Geprezen is de Oppermachtige, de Meest Heilige).”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 6. blz. 60)

Wij hebben van geen van de geleerden gevonden dat het aanbevolen is de woorden “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” na een ander gebed op te zeggen dan na het Witr-gebed.

We hebben eerder uitgelegd dat het niet toegestaan is gezamenlijk de Adhkaar te citeren, zoals in sommige moskeeën de gewoonte is tussen de gebedseenheden van het Taraawieh-gebed. Ongeacht of dit de Istighfaar of de Tasbieh betreft. Het gezamenlijk citeren van Dhikr zonder islamitisch bewijs brengt een persoon dichter bij innovaties en verder van de Soennah.

Het is voor de biddende dus niet voorgeschreven om “Soebhaan al-Malik il-Qoeddoes” te zeggen tussen de gebedseenheden van Taraawieh. Dit dient daarentegen te gebeuren na het Witr-gebed. Het is niet voorgeschreven het gebed van vergiffenis tussen de gebedseenheden van Taraawieh gezamenlijk te verrichten. Maar het reciteren van het gebed van vergiffenis en de Tasbieh individueel is toegestaan.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com