Geslachtsgemeenschap direct na einde menstruatie

14743

Vraag:

Wat is het oordeel over het hebben van geslachtsgemeenschap met je vrouw die rein is geworden van haar menstruatie, maar de grote wassing nog niet heeft verricht?

Antwoord:

De meerderheid van de geleerden is van mening dat het niet toegestaan is om geslachtsgemeenschap met de vrouw te bedrijven, totdat zij de grote wassing heeft verricht. Dit op basis van de volgende woorden van Allah:

“En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “Het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen en benader hen niet (voor geslachtsgemeenschap), totdat zij rein zijn geworden. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald.”

(Soerat al-Baqarah: 222)

In dit vers is de permissie tot het bedrijven van geslachtsgemeenschap gelinkt aan de reiniging (van de vrouw) en niet aan het ophouden van de menstruatie. Het gaat hierbij dus om de daad van de vrouw (d.w.z. het zich reinigen). Allah zegt vervolgens:

“En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald.”

(Soerat al-Baqarah: 222)

Degene die zich hier dus schuldig aan heeft gemaakt, dient hier berouw voor te tonen en dit niet meer te doen. Hij dient te wachten totdat de vrouw de grote wassing heeft verricht, zoals Allah heeft bevolen.

Sheikh Khaalid al-Moeslih