Geslachtsgemeenschap tijdens Ramadan uit onwetendheid

14810

Vraag:

Wat is het oordeel over iemand die gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw gedurende het vasten in de maand Ramadan, terwijl hij niet op de hoogte was van het verbod hiervan?

Antwoord:

Allah heeft Zijn dienaren uitdrukkelijk de volgende zaken verboden tijdens de dagen van Ramadan: eten, drinken en het hebben van geslachtsgemeenschap. Hij heeft ook bepaald dat iemand die geslachtsgemeenschap heeft gedurende de dagen van Ramadan, terwijl hij volledig bij zijn verstand is, gezond en ingezetene is en daarnaast niet ziek of reizende is, Kafaarah (boetedoening) moet doen. Op het hebben van geslachtsgemeenschap staat als kafaarah het vrijlaten van een slaaf. Indien dit niet mogelijk is dan moet men twee maanden achter elkaar vasten. Als men hiertoe niet in staat is, dan moet men zestig behoeftigen een hoeveelheid ter groottte van een halve saac (kom) te eten geven.

Met betrekking tot degene die overdag geslachtsgemeenschap heeft in de maand Ramadan terwijl hij volledig bij zijn verstand is, gezond en ingezetene is en daarnaast niet ziek of reizende is, maar niet op de hoogte was over het oordeel hierover, over deze persoon bestaat een verschil van mening onder de geleerden. Onder hen zijn er die zeggen dat hij kafaarah moet doen omdat hij nalatig was en geen moeite deed om erachter te komen wat het geloof hierover zegt. Anderen zeggen echter dat hij geen kafaarah hoeft te doen vanwege zijn onwetendheid.

Hieruit kan men concluderen dat het, om aan de veilige kant te zitten, beter voor je is om kafaarah te doen, vanwege je nalatigheid en het geen moeite doen om erachter te komen of datgene wat je hebt gedaan haraam was, voordat je het deed. Als je niet in staat bent om een slaaf vrij te laten of te vasten, dan volstaat het jou om zestig behoeftigen te voeden voor elke dag dat je geslachtsgemeenschap hebt gehad.

Dit alles om aan de veilige kant te zitten, dit is beter voor je, zodat jou geen blaam zal treffen en je een onderwerp vermijdt waar de geleerden meningsverschil over hebben en om het zodoende goed te maken voor je niet-gevaste dagen. Als je niet meer precies weet wat het aantal dagen was waarop je geslachtsgemeenschap hebt gehad, ga dan aan de veilige kant zitten en ga uit van het hogere aantal. Als je dus niet zeker weet of het drie of vier dagen betrof, ga dan uit van vier dagen, enzovoorts. Je hoeft echter niet meer te doen, dan waar je zeker van bent.

Moge Allah ons en jou helpen om datgene te doen wat Hem verblijdt en wat ons bevrijdt van blaam.

Sheich cAbdel cAziz Bin Baaz