Hoe kan vasten onze lusten bedwingen?

10145

Vraag:

Hoe kan het vasten helpen in het bedwingen van onze lusten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Allah heeft de maand Ramadan voorgeschreven ten bate van Zijn dienaren, omwille van het opvoeden van hun innerlijk en om hen te doen stijgen naar een niveau van menselijke volmaaktheid. In de maand Ramadan wordt men geacht zich te onthouden van eten, drinken enz. Dit traint de Nafs om in te gaan tegen haar lusten en helpt haar, haar begeerten te overwinnen. Het vasten helpt de Nafs in het zich eigen maken van de nobele gedragscode.

Naarmate de dienaar meer kennis opdoet over zijn geloof en datgene wat Allah in het Hiernamaals heeft klaargezet voor Zijn oprechte dienaren zal hij er achter hoe onbenullig dit wereldse leven werkelijk is en wat voor waarde dit heeft bij Allah: namelijk dat dit niet eens meer weegt dan de vleugel van een muskiet. Zoals dit vermeldt staat in een overlevering van at-Tirmidhi en Ibn Maadjah en sahih is bevonden door al-Albaani.

Het leven heeft slechts waarde wanneer dit gevuld wordt met daden van gehoorzaamheid aan Allah en als voorbereiding wordt gezien op het Hiernamaals.

En Allah weet het beter.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa, bestaande uit:

Zijne Eminentie sheich Bin Baaz Zijne Eminentie sheich cAbdur-Razzaak cAfiefi Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Qacoed Zijne Eminentie sheich cAbdullah ibnoe Ghadyaan