Ik heb geen vraag maar een opmerking

18805
Vraag:
Ik heb geen vraag maar een opmerking. Ik heb het artikel gelezen op deze site bij de Vraag- en antwoordsectie: “Mag je je vrouw kussen tijdens de Ramadan?”.Er staat gewoon dat het toegestaan is. Sorry, maar ik vind dit gewoon klinkklare onzin. Ik verzoek jullie om een bewijs eronder te zetten (als het zo is) wat dus niet het geval is. Ik hoop dat jullie er iets aan doen, want dit is gewoon mensen misleiden, en dat kan niet.
Antwoord:
Zowel een jongeman als een oude persoon mogen gerust hun vrouw kussen tijdens het vasten, dit op basis van datgene wat in Sahieh Moeslim staat. cOmar de zoon van Aboe Salamah verhaalt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) had gevraagd: “Mag een vastende kussen?” Toen zei de Profeet (vrede zij met hem): “Vraag het aan deze.” Hij bedoelde (zijn moeder) Oem Salamah (Allah zij weltevreden met haar). Toen vertelde zij hem dat de Profeet (vrede zij met hem) het wel deed. Toen zei hij: “O boodschapper van Allah, u zijn al uw voorgaande en toekomstige zonden vergeven!” Toen zei de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem): “Waarlijk, ik ben de meest godsvruchtige en godsvrezende van jullie.”
(Moeslim)
Het laatste gedeelte van deze overlevering laat zien dat zelfs de MEEST GODSVRUCHTIGE EN GODSVREZENDE onder de moslims, en dat is natuurlijk de Profeet (vrede zij met hem), zijn vrouwen kuste tijdens het vasten, laat staan wij zondaars. En als er iemand zou zijn die zich moet onthouden van kussen tijdens het vasten, dan zou het de Profeet (vrede zij met hem) moeten zijn, maar toch deed hij dat niet.
Team al-Yaqeen
Gebaseerd op de Fatwa van Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien
al-Fataawaa al-Moehimmah blz. 431