Een vrouw is overleden voordat zij klaar…

9621

Vraag:

Een vrouw is overleden voordat zij klaar was met het inhalen van de gegeten dagen tijdens de maand Ramadan, wat moet er nu gebeuren?

Antwoord:

Deze vrouw die vanwege een ziekte een aantal dagen van de maand Ramadan heeft moeten eten en stierf voordat zij klaar was met haar het inhalen van deze dagen, behoort tot één van de volgende twee categorieën:

  1. Zij was nog steeds ziek en heeft niet de kans gekregen om te beginnen met inhalen. In dit geval valt haar niets te verwijten. Ook kan er hier geen sprake zijn van een boetedoening en hoeft niemand in haar plaats te vasten.
  2. Zij was genezen en een nieuwe maand Ramadan was reeds aangebroken, maar uit nalatigheid heeft zij niet gevast. In dit geval moet er voor iedere gegeten dag een arme gevoed worden.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa